logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Nytt e-læringskurs om barn som er pårørende

Nytt e-læringskurs om barn som er pårørende

1073

Det er utviklet et e-læringskurs som gir en innføring i arbeidet med barn som er pårørende. Målet er at kurset skal bidra til kompetanseheving og utviklingen av ferdigheter hos de ansatte i helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Kurset er utarbeidet av BarnsBeste på oppdrag fra Helsedirektoratet.

BarnsBeste er et nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende, og arbeider for at barn som pårørende og deres familier får oppfølgingen de har behov for. Dette gjør de gjennom rådgivning, systemarbeid, fagutvikling, forskning og formidling. Målgruppen er myndigheter, institusjoner og organisasjoner, kompetansemiljøer og fagpersoner innen helse og oppvekst.

Dette e-læringskurset tar kun 2-3 timer å gjennomføre, og består av fire kapitler. De tre første kapitlene gir en innføring i temaet barn som pårørende. Gjennomgangen belyses ved et eksempel (case) med tilhørende refleksjonsoppgaver. Hvert kapittel avsluttes med en quiz.

I den første delen får man kunnskap om hvilke barn som er pårørende/etterlatte, reaksjoner og behov hos barna, hvordan man kan tilpasse informasjonen til barna, samt roller, ansvar og oppgaver.  Det andre kapitlet bidrar til kunnskap om hvordan man kan identifisere barn og søsken under 18 år, avklare deres behov og hvordan dokumentere opplysninger om barn som pårørende. Kunnskap om hvordan man konkret kan følge opp barn som pårørende er tema i kapittel tre. Det fjerde kapitlet består av flere eksempler og refleksjonsoppgaver.

Ifølge informasjonen om kurset, er det lurt å sette av 30 minutter for individuell gjennomgang av de første tre kapitlene og 1–2 timer til refleksjon i en gruppe. Det går fint å reflektere over eksemplene alene, men det beste er å reflektere sammen med andre som også har gått gjennom kurset.

Helsepersonell i kommunen har en plikt til å avklare og ivareta barns behov for informasjon og oppfølging når de er pårørende. Gjennom arbeidet med barn som pårørende støtter man pasienten som forelder, samtidig som det bidrar til å styrke barn og unges helse- og livskvalitet.

E-læringskurset bygger på Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, og er gratis tilgjengelig på helsekompetanse.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.