logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Fastlåst i Buypass-sakene

Fastlåst i Buypass-sakene

1072

NTF møter manglende forståelse fra myndighetene om tilbakebetalingskrav fra Helfo, der problemet kun er bruk av feil buypasskort, heter det på tannlegeforeningen.no.

Bakgrunnen for sakene er at enkelte klinikker har sendt inn samleregninger for flere behandlere på en tannleges buypasskort. I alle sakene er refusjonskravene for øvrig rettmessige. Det er ingen uenighet om at pasientene har krav på stønad. Pasienten har fått den stønad den har krav på, og staten er ikke blitt påført større utgifter enn den skal. Likevel krever Helfo tilbake store beløp fra innehaveren av det Buypasskort som er benyttet ved innsendingen av kravet, med store konsekvenser for den enkelte tannlege.

NTF støtter ikke forvaltningens tolkning av lovverket, og mener at forvaltningen mangler hjemmelsgrunnlag for tilbakekreving. Dette er etter NTFs forståelse ikke feilutbetalinger, men feilinnsendinger, da pasienten har rettmessig krav på stønad.

NTF vil presisere at foreningen stiller seg bak at Buypass er en personlig ID, og kun skal brukes av innehaveren for å oppfylle myndighetskravene. NTF mener imidlertid at dette ikke er tilstrekkelig kommunisert av Helfo til NTFs medlemmer, og har inntil nylig hverken vært innarbeidet i avtaleverk, rundskriv eller øvrig informasjon. NTF reagerer derfor på måten sakene er håndtert fra Helfos side. Tilbakebetalingskravene kom uten forvarsel og uten mulighet til å rette opp og justere praksis, slik at kravene kunne bli levert på rett måte fremover i tid – det vil si at hver enkelt behandler selv sender inn sine refusjonskrav med sitt buypasskort.

NTF har bistått medlemmer i enkeltsaker med klage til Helfo og etterfølgende anke til Helseklage uten å nå frem med sitt syn. Samtidig har NTF, i tillegg til dialogen med Helfo og Helsedirektoratet, diskutert problemstillingen med Helse- og omsorgsdepartementet. NTF har også henvendt seg til Sivilombudsmannen for å få en vurdering derfra, og vil vurdere å prøve disse sakene for retten om nødvendig.

– Vi opplever dessverre ingen forståelse fra myndighetene. Vi er derfor svært bekymret for situasjonen og vurderer fortløpende videre tiltak. Vi vil også diskutere saken med politikerne på våre møter og gjør det vi kan for å oppnå en løsning for de berørte tannlegene, heter det avslutningsvis på NTFs nettsted.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.