logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Er det mulig med delvis permisjon, eller delvis oppsigelse?
Spør advokaten

Er det mulig med delvis permisjon, eller delvis oppsigelse?

1066

Jeg har en 100 prosent stilling i fylkeskommunen, og har fått tilbud om å jobbe litt i en privat praksis. Kan jeg kreve å få delvis permisjon, eventuelt si opp deler av stillingen min?

Svar:

Permisjon for å jobbe et annet sted er ikke regulert i arbeidsmiljøloven. Det vil si at det i utgangspunktet er fritt opp til arbeidsgiver å innvilge en slik permisjon eller ikke. Arbeidsgiver trenger ikke en saklig grunn for å avslå anmodningen om permisjon, men en ryddig arbeidsgiver bør behandle like tilfeller likt.

Som arbeidstaker med en 100 prosent stilling kan du heller ikke beslutte å si opp bare deler av din stilling. Skal man si opp, må man si opp hele stillingen. Men arbeidsgiver kan gå med på å endre din arbeidsavtale fra en heltidsstilling til en deltidsstilling, hvis han ønsker det.

Hvis du velger å ta imot tilbudet i privat praksis, og jobbe på kveldstid eller i helgen, må du gi melding om det til din arbeidsgiver.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.