logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / NTF får nye nettsider!

NTF får nye nettsider!

1054-5

Som en del av dere allerede har hørt er vi svært glade for å kunne fortelle at NTF får helt nye nettsider på www.tannlegeforeningen.no.

Forprosjekt med medlemsinvolvering

Allerede høsten 2018 startet forarbeidet med de nye nettsidene. Det første vi gjorde var å gjennomføre en medlemsundersøkelse om bruk av eksisterende sider. Deretter ble ønskene og behovene for det nye nettstedet utformet som en åpen løsningsbeskrivelse, for å kunne hente inn tilbud fra ulike leverandører. Til slutt falt valget på publiseringsløsningen SiteVision og det svenske firmaet Soleil som leverandører.

Ved hjelp fra Soleil gjennomførte vi våren 2019 en «effektkartlegging» bestående av både workshops og individuelle intervjuer av medlemmer og brukere av nettsiden. Denne kartleggingen dannet grunnlaget for å kunne identifisere og prioritere ulike bruksområder, samt sette noen klare målbare (kvantifiserbare) mål på hva vi ønsker å oppnå med nettstedet. Medlemmenes ønsker og behov står derfor helt sentralt i arbeidet med å utvikle både layout, struktur og ulike funksjoner på de nye sidene.

Kurs og kompetanse i fokus

Et av hovedfunnene i effektkartleggingen var at det er kompetansesøkeren som er den hyppigste og viktigste brukeren av nettsidene. Dette gjenspeiles i layouten til de nye sidene, hvor markedsføringen av kurs i regi av NTF og våre lokal- og spesialistforeninger vil få en mer fremtredende plass.

Tilrettelegging av viktig informasjon om faglige råd, helserett, arbeidsrett, samarbeidsforhold, kontrakter og andre områder som er knyttet til yrkesutøvelsen som tannlege har også fått høy prioritet.

Vi håper med andre ord at de nye sidene vil gjøre det vesentlig enklere for våre medlemmer både å finne frem til informasjon og å holde seg faglig oppdaterte.

Egne sider for lokal- og spesialistforeningene

Det er viktig for NTF å synliggjøre all aktiviteten som foregår ute i spesialist- og lokalforeningene. Det første steget var å inkludere intervjuer med lederne i foreningsstoffet i hvert nummer av Tidende. Neste steg blir å gi sidene for foreningene et løft slik at de bedre kan markedsføre kurs og videreformidle lokale nyheter.

Interesserte tillitsvalgte vil kunne få opplæring i publiseringsløsningen slik at de selv kan drifte disse sidene og sørge for at de blir levende og dynamiske.

Bildene er screenshots av utviklingsmiljøet. Endringer vil kunne komme.

Økt interaktivitet på «Min side»

Et viktig ønske var også å synliggjøre verdien av medlemskapet i NTF og tilrettelegge for tettere dialog ved å gjøre de innloggede sidene mer interaktive. I første omgang har vi gjort det vesentlig enklere for dere å få full oversikt over deres medlemsforhold, kontaktinformasjon, kursprofil m.m. Publiseringsløsningen har også innebygde muligheter for økt interaktivitet og dialog, samt skreddersydde profilsider hvor dere selv kan opprette snarveier, kalendere, nyhetsfeed m.m.

Planen er at ulike funksjoner for dialog og interaktivitet skal rulles ut i løpet av våren.

Sidene var ikke 100 prosent klare til lansering da Tidende nr. 11 gikk i trykken, men hvis alt går som det skal i brukertestingen vil nettsidene lanseres i begynnelsen av desember. Følg med på nyhetsbrev og NTFs Facebookside for endelig dato for lansering.

Vi håper at dere vil ta aktivt i bruk de nye nettsidene og mulighetene som følger med dem!

Vi tar gjerne imot ros, ris og innspill til forbedringer! Send oss i så fall gjerne en e-post til: nettredaksjonen@tannlegeforeningen.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.