logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Representantskapsmøtet 2019

Representantskapsmøtet 2019

1052

NTFs representantskap møtes den første helgen i desember som foreningens høyeste myndighet.

Representantskapet består av representanter fra NTFs lokal- og spesialistforeninger, samt fra NTF Student. Disse har stemmerett. Møtet ledes av representantskapets ordfører og varaordfører, som ikke har stemmerett. Hovedstyret legger frem sakene for representantskapet og deltar på møtet, men har heller ikke stemmerett. Ellers deltar andre sentrale tillitsvalgte, inviterte gjester og sekretariatet.

Sakspapirene ble publisert 15. oktober på NTFs nettsted. Gode forberedelser er viktig for å få gode diskusjoner og veloverveide beslutninger i representantskapet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å delta på møter i sine respektive foreninger når sakene til årets representantskapsmøte skal diskuteres.

Hovedstyremedlemmene forsøker så langt det er mulig å delta på de lokale møtene for å presentere og debattere sakene. På denne måten ønsker vi å være med på å legge til rette for konstruktive debatter i lokalforeningene.

Lokalforeningene skal også velge sine delegater til representantskapet, og alle medlemmer kan dermed være med på å påvirke den utviklingen NTF skal ha og det arbeidet som skal utføres i kommende periode. Vi håper at også spesialistforeningene og NTF Student legger til rette for gode diskusjoner blant sine medlemmer.

Svært mange viktige saker skal diskuteres på årets representantskap. Hovedstyret legger frem forslag til betydelige endringer i NTFs vedtekter og i ordningen for obligatorisk etterutdanning, forslag til et nytt prinsipprogram, arbeidsprogram og nye policydokumenter, i tillegg til referater og beretninger og økonomiske saker. Se Presidenten har ordet i denne utgaven av Tidende, for en nærmere beskrivelse av de største sakene. Se fullstendig saksliste i slutten av denne saken.

Nytt av året er også at vi skal bruke et digitalt system i saksbehandlingen under møtet. Hensikten er å forenkle gjennomføringen av møtet og også spare tid, spesielt i forbindelse med valgene. Slik kan vi frigjøre tid til gode diskusjoner rundt vedtakssakene. Det er viktig for å få gode vedtak og klare styringssignaler til dem som skal styre foreningen de neste to årene.

Vi ser frem til konstruktiv debatt og hyggelig samvær under årets representantskapsmøte. Vel møtt!

Saksliste

Sak 1 Referat og meldinger

Sak 2 Årsregnskap NTF 2017-2018

Sak 3 Sykehjelpsordningen for tannleger

Sak 4 NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger

Sak 5 Ole Smith-Houskens fond

Sak 6 Vedtekter og reglementer: Revisjon

Sak 7 Etiske regler

Sak 8 Obligatorisk etterutdanning: Revisjon 2021

Sak 9 Prinsipprogram 2020-2023

Sak 10 Arbeidsprogram 2020-2021

Sak 11 Budsjett NTF 2020-2021

Sak 12 Policydokumenter

  • NTFs syn på fremtidens tannhelsetjeneste

  • NTFs syn på faglige grenseoppganger mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten

Sak 13 Minnefond for Knut og Liv Gard og for Frans Berggren

Sak 14 Hederstegnordningen

Sak 15 Landsmøtene 2022 og 2023

Sak 16 Valg

Alle saker med saksfremlegg og vedlegg er publisert på www.tannlegeforeningen.no under Organisasjonen / Representantskapet (krever innlogging)

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.