logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Nytt styrings- og kvalitetssystem for tannlegepraksiser
TrinnVis:

Nytt styrings- og kvalitetssystem for tannlegepraksiser

1050-1

TrinnVis er et nettbasert styrings- og kvalitetssystem spesielt utviklet for små og mellomstore helsevirksomheter. Systemet er opprinnelig utviklet av leger i samarbeid med designere og systemutviklere. I samarbeid med NTF har TrinnVis nå tilpasset kvalitetssystemet til tannlegevirksomheter.

Arbeidet ble satt i gang etter ønsker fra medlemmene og hovedstyret. Tilbakemeldingene fra medlemmene har vært at arbeidet med oppgaver som GDPR, HMS, strålevern, dokumentasjon og avvikshåndtering har vært veldig omfattende og at administrasjonsoppgaver tar tiden vekk fra pasientbehandling. Ønsket var derfor å utvikle et system som gir en god oversikt og dokumentasjon på lovpålagte oppgaver, slik at det blir enklere å organisere praksisen og drive den i samsvar med lover og forskrifter.

Utviklet i samarbeid med NTF og tannleger

Det ferdige produktet er et resultat av et tett samarbeid mellom TrinnVis og en arbeidsgruppe bestående av Lin Muus Bendiksen (NTF), visepresident Benedicte Jørgensen, samt juridisk rådgiver Heidi Røstøen og kommunikasjonsansvarlig Ole-Vidar Andersland fra TrinnVis. I tillegg er det også en referansegruppe med tannleger bestående Ingvild Nyquist Borgeraas, Atle Hagli og Gunnar Amundsen.

Arbeidsgruppa gikk gjennom hele kvalitetssystemet for å identifisere områder med behov for tannlegespesifikke oppgraderinger. Dette gjaldt blant annet delen hvor man registrerer og håndterer utstyr.

– Tannleger er uten tvil den mest utstyrstunge gruppen blant små og mellomstore helsevirksomheter, og behovet for å kunne registrere og administrere utstyr på en effektiv og oversiktlig måte er stort. På dette området har samarbeidet med dere tannleger ført til store oppgraderinger i TrinnVis. I tillegg krevde tannlegers praksis med leie- og oppdragstakerforhold tilpasninger i vårt system, sier Ole-Vidar Andersland, Kommunikasjonsansvarlig i TrinnVis og deltaker i arbeidsgruppa.

Forenkler praksisdriften

Visepresident Benedicte Jørgensen har også deltatt i arbeidsgruppa, og mener systemet kan avhjelpe en rekke av utfordringene ved å drive egen praksis.

– Etter endt utdanning er vi godt forberedt på de faglige utfordringene, men ikke like godt forberedt på utfordringene rundt praksisadministrasjon og daglig drift. Selv om klinikken er liten kan kravene ofte være omfattende, og det gjør nok at mange vegrer seg for å starte egen klinikk. TrinnVis kan være en god støtte i dette arbeidet, fordi oppgavene blir enklere, klarerer og arbeidet mer strømlinjeformet, sier Jørgensen.

– På hvilken måte forenkler TrinnVis oppgavene?

– Ved at man får alt samlet på ett sted. Det er vanskelig å ha gode rutiner i en travel klinisk hverdag, og det er nok ikke uvanlig at man har noen skjemaer liggende i en gammel perm, mens noen står i NTFs kvalitetshåndbok og andre tinge er notert på gule post-it-lapper. Da blir det også vanskelig å dokumentere at man har utført oppgavene og fulgt opp eventuelle avvik, sier visepresidenten.

Et av målene med TrinnVis er også at det skal være lettere å delegere ansvaret for ulike oppgaver. I det nye kvalitetssystemet bruker man litt tid på oppsett og registrering, men etter det sender systemet automatiske påminnelser (hvis man ønsker det) hver mandag til alle ansatte med konkrete oppgaver som skal gjøres i løpet av uken. Disse oppgavene kan eventuelt utsettes, slettes eller redigeres slik at man tilpasser systemet til den enkelte tannlegepraksisen.

– For de små og mellomstore klinikkene med kontorfellesskap kan fordeling av oppgaver være en stor utfordring. Det blir fort uklart hvem som har ansvar for hva og hvilke krav som gjelder. Hvem er HMS-ansvarlig og brannvernsansvarlig, og trenger vi verneombud? Med TrinnVis bruker man litt tid med å komme i gang, men så går det sin gang. Samtidig er systemet så dynamisk at det også vil passe for større klinikker, sier visepresidenten.

Men systemet dreier seg ikke bare om myndighetspålagte oppgaver. Det forenkler også vanlige administrasjonsoppgaver.

– I TrinnVis er det en smart bemanningskalender. Den er et enkelt og godt verktøy for planlegging av bemanning, for å holde styr på fravær, vikarer og egenmeldinger. Her kan for eksempel hver ansatt legge inn egenmelding, fravær med sykt barn eller komme med ferieønsker. Med bemanningskalenderen har hver ansatt oversikt over eget fravær, og den som styrer driften har enkel kontroll på alt. Med andre ord – et godt alternativ til gule post-it-lapper!

– Vi i TrinnVis vet at tannleger aller helst vil drive med pasientbehandling. Derfor har vi fokus på å samle og forenkle alle de oppgavene som stjeler tid. Vi vet også at dere tannleger er opptatt av å drive trygt, med høy kvalitet og god pasientsikkerhet. Det er sånt TrinnVis hjelper med, legger Andersland til.

Medlemsrabatt og lanseringstilbud

Som en del av samarbeidet får NTFs medlemmer 30 prosent rabatt på sitt TrinnVis-abonnement, og prisen på abonnementet avhenger av hvor mange ansatte det er i praksisen. Og som en del av lanseringen av TrinnVis for tannleger, vil de som registrerer praksisen i TrinnVis innen utgangen av november få gratis etablering og sparer med det 2 000 kroner.

Ønsker du mer informasjon om TrinnVis?

Se www.trinnvis.no/trinnvis-for-tannleger eller ta kontakt med Ole-Vidar Andersland på telefon 485 95 383 eller e-post ole-vidar@trinnvis.no.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.