logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Intervju med Anne-Sophie Indrevær, Leder Østfold Tannlegeforening (ØTF)

Intervju med Anne-Sophie Indrevær, Leder Østfold Tannlegeforening (ØTF)

1046-8

– Hva har vært de viktigste oppgavene for ØTF den siste tiden?

– De viktigste oppgavene vi har hatt i 2019 er å arrangere kurs og drifte tannlegevakta. Vi la opp til en økning i kursaktiviteten, og det er blitt godt mottatt. I februar hadde vi antibiotikakurs med Reppen og Preus. Dette var et kurs som NTF har sydd sammen, og det ble meget bra mottatt. Vi var rundt 110 stykker, som er veldig bra. Så gode, korte kurs i nærmiljøet er noe de fleste får til og ønsker å delta på.

I juni hadde vi vårt vanlige sommerkurs med endodonti på programmet, etterfulgt av middag og sosialt samvær.

I skrivende stund er det bare en uke til helgekurset vårt på vakre Jeløy Radio, hvor vi har kurs over to halve dager med generalforsamling, og påfølgende middag og fest på kvelden. Det pleier å være en happening med levende musikk og høy dansefaktor.

Det er ofte vanskelig for oss å finne gode kursholdere, så initiativet fra NTF om skreddersydde kurs som vi i lokalforeningen kan bestille, er veldig bra for oss ute i distriktet. Så mer av det!

Vi har på to av kursene i år valgt å bruke lokale krefter, vi sitter jo med mange flinke tannleger i foreningen, og det er hyggelig å bruke dem. Også fordi det er litt vanskelig å finne gode foredragsholdere og litt med økonomi. Vi kunne ønske oss mer hjelp sentralt med dette.

Driften av tannlegevakta er noe som tar veldig mye tid. Vi har vakt i helgene og på helligdager som rullerer på alle tannlegene i Østfold. Da har hver tannlege vakt hver 1,5–2 år. Det er vi som står for all planlegging, utsending av lister, påminnelser, hjelp med pålogging/avlogging av telefon etc. Og som må tåle kjeft når noen blir satt opp på julaften eller noe går feil. Vi har heldigvis en flott vaktsjef, Malin, som bruker mye tid på dette, hverdag som helg, gjennom hele året. Den avtalen vi har med Østfold Fylkeskommune utløper nå ved nyttår, og vi må vurdere om vi vil fortsette i samme spor. Det er veldig uvisst hvordan det vil bli etter sammenslåingen til Viken, og dette er noe vi skal diskutere på generalforsamlingen.

Det er noe delte meninger om tannlegevakten. Noen tannleger er ikke særlig begeistret for å bli beordret til å jobbe en vakthelg eller en helligdag. Alternativet er jo å legge ned hele vakten og la akutte pasienter seile sin egen sjø. Jeg synes ikke det gir noe godt bilde utad til pasientene våre. Dessuten må vi da rykke oftere ut i helgene uten et vakttilbud. Og vi vil dermed åpne for andre aktører, noe som kanskje ikke er ønskelig i et litt presset arbeidsmarked. Så en skikkelig diskusjon rundt dette er nødvendig.

Østfold tannlegeforening:

288 medlemmer

48 offentlig/196 privat

150 menn /138 kvinner

Styret i Østfold Tannlegeforening består for tiden av:

Leder Anne-Sophie Indrevær

Nestleder og vaktsjef Malin Ludvigsen

Sekretær Marit Emanuelsen Selju

Kasserer Runa Morger

Kurskontakt Andreas Walstad

Styremedlemmer: Morten Gerhardsen og Mansour Syed Hosseini (UTV)

ØTF gir hvert år ut en årbok forut for generalforsamlingen. Dette er et trykket hefte som fungerer som innkalling og vedlegg til generalforsamlingen, men også et hefte med intervjuer, artikler, minneord og medlemsregister. Det er en stor jobb som legges ned av årbokkomiteen, så tusen takk til dere. Årets utgave er i skrivende stund helt fersk fra trykkeriet, og resultatet er veldig bra.

Bak fra venstre : Morten Gerhardsen, Andreas Walstad, Malin Ludvigsen, Mansour Hosseini. Foran fra venstre : Runa Morger, Anne-Sophie Indrevær og Marit Emanuelsen Selju.

– Hva har vært den største utfordringen?

– Det er jo mange små utfordringer som kommer gjennom året, i form av høringer med kort svarfrist, klagesaker etc. Men den største utfordringen i år synes jeg har vært økonomien, og da spesielt utgiftene til regnskapsfører. Vi gikk for en del år siden over fra å føre regnskapet selv til å la et regnskapskontor ta jobben med regnskap og fakturering. Utgiftene til dette har økt veldig, og i april fikk vi årsregnskapet for 2018 og fikk bakoversveis av honorarene. Da måtte vi se etter andre løsninger, og vi har endt på en løsning med minimal regnskapshjelp og hvor vi tar all fakturering selv. Mye jobb for kassereren vår, men hun tar det foreløpig med et smil. Vi får se hvordan dette slår ut for oss økonomisk.

Det er en relativt stram økonomi i lokalforeningene. Vi prøver jo ikke å ta for mye for kurs, for å få flest mulig med oss. De tidene er forbi hvor vi gikk med store overskudd i foreningen, men det er vel heller ikke noe poeng.

– Hvordan jobber foreningen med nye medlemmer og verving av tillitsvalgte?

– Vi prøver å ta vare på nye medlemmer, men kunne selvfølgelig vært bedre. Vi sender ut et brev på e-post til alle nye fire ganger i året, hvor vi ønsker velkommen, og forteller litt om hva vi holder på med. Østfold er jo på mange måter et «transittfylke», hvor en del medlemmer bor i Oslo eller utenfor fylket. Dette gjør at det blir en del utskiftninger i medlemsmassen, og det er vanskelig å få disse med på verv og arrangementer.

Vi prøver å ha et tett forhold til de tillitsvalgte. Jeg synes kurset for nye tillitsvalgte er bra og motiverende. Vi prioriterer å sende tillitsvalgte på relevante kurs. Vi i styret møtes omtrent en gang i måneden, og har tett kontakt på e-post og SMS. Vi møtes for tiden hjemme i spisestuen hos meg og åpner styremøtet med spising og prating. Ved jul og sommer får vi ofte til et restaurantbesøk.

Vi er et lite fylke geografisk, men med mange mennesker og mange tannleger. Dette gjør det er enkelt å møtes, og vi prøver å flytte arrangementene litt fra by til by.

Ellers holder vi kontakten med medlemmene gjennom e-post, infobrev (Inforalen) og Facebook. Vi ser frem imot å få en ny nettside, hvor det blir enklere for oss å oppdatere og holde siden aktuell.

– Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

– Jeg synes det er veldig hyggelig og lærerikt å være leder av ØTF. Jobben med å drifte Østfold Tannlegeforening er en gruppeoppgave, med mange dyktige og engasjerte tannleger. I tillegg har vi også mange aktive i andre verv som årbokkomité, jubileumskomité, klagenemd, valgkomité, revisorer og kollegahjelp. Jeg føler at min jobb er å administrere og holde den store oversikten.

Jeg har vel alltid vært den som engasjerer meg og synes organisasjonsarbeid er viktig. Barna mine er nå store, og jeg har tid til å legge ned litt arbeid i ØTF. Jeg blir kjent med mange flotte kolleger gjennom styrearbeid og møter sentralt, og får innblikk i hvordan NTF tenker og fungerer.

Da jeg kom som ung tannlege til Østfold i 1996, var ØTF en helt annen foreningen enn den den er i dag. Den var vel litt gubbevelde, men etter mange år med kvinner i lederstolen (bl.a. Camilla i seks år) har dette forandret seg. I dag synes jeg vi har fått en moderne og fremtidsrettet forening, men som også vil holde på noen av de gamle tradisjonene. De gamle «bautaene» har gått bort, og vi ser at vi har fått et generasjonsskifte og mange flotte unge kolleger som vil engasjere seg. Derfor er det viktig å fornye seg, slik at foreningen er attraktiv for de unge også.

– Hva kommer til å skje de neste seks til tolv månedene?

– Vi vil fortsette å arrangere flere kurs i året, og det neste nå er TSE-modul 8 i januar. Det blir spennende, det er flere år siden vi hadde TSE i Østfold nå. Vi var jo et av de første fylkene som arrangerte TSE litt på prøve, så de av oss som har vært med en stund har jo vært gjennom alle sammen. Personlig synes jeg TSE er en veldig bra kursform, vi trenger å dypdykke litt ned i både teori og praksis, og dette får vi til med TSE.

Anne-Sophie Indrevær er leder i Østfold Tannlegeforening.

Vi får vel til et sommerkurs også, men den store happeningen neste år blir foreningens 125-årsjubileum neste høst. Vi arrangerer jubileum hvert femte år, og det blir alltid holdt på Klubben i Halden. Det er en heldagsaffære hvor det er anledning til å ta med seg ledsageren sin. Vi slår på stortromma når det gjelder både foredragsholdere og festaftenen. Da blir det storband og polonese, og vi hedrer de som hedres bør.

Noe annet dere har på hjertet.

Lokalforeningen og tannlegeklubbene i byene er svært viktig for både de private og offentlige tannlegene. Vi har et spesielt yrke, hvor mange av oss står mye alene eller på små klinikker. Da er lokalforeningen og tannlegeklubbene gull verdt, til å treffe kolleger, utveksle erfaringer og spørre om råd. Det blir enklere å ta en telefon hvis det er noe vi lurer på.

Og Østfold er jo et lite fylke med mange mennesker og mange av tannlegene våre pendler fra andre steder og vi kan oppleve at det er vanskelig å få unge dyktige kolleger til å bli værende i fylket. Jeg tror at hvis vi får til en aktiv, hyggelig, moderne og engasjerende lokalforening, er det kanskje det som skal til for å få kolleger til å bli værende her i det flotte fylket vårt.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.