logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Intervju med Hilde Halvorsen, leder i Troms tannlegeforening (TTF)

Intervju med Hilde Halvorsen, leder i Troms tannlegeforening (TTF)

1044-5

– Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningen den siste tiden?

– Lokalt er det reforhandling av tannlegevaktavtalen i Troms som har vært den største saken de siste to årene. TTF sa opp avtalen om tannlegevakt i februar 2018. Vi ønsket en reforhandling av avtalen fra 2014 (2004) da vi mente vilkårene ble dårligere ved reforhandlingen i 2014 og at beredskapstillegget burde justeres da det ikke var justert på 14 år. Dessverre har det vært lite forståelse og velvilje fra motparten i saken Troms fylkeskommune ved fylkestannhelsesjefen, så denne prosessen har vært utfordrende, og saken er enda ikke løst, og en arbeidsrettssak er på trappene, slik saken står nå. Heldigvis har TTF fått god hjelp og støtte fra NTF sentralt og juristene ved sekretariatet i denne prosessen.

Andre viktige oppgaver har vært å komme med høringssvar til hovedstyret i NTF med tanke på revisjonen av NTFs vedtekter og underliggende regelverk, og endring av NTF obligatoriske etterutdanning. Vi har også bistått NTF med innspill til nye nettsider.

– Hva har vært noen av høydepunktene?

– TTFs årsmøte og det tilhørende årsmøtekurset i Tromsø hver høst er et høydepunkt for foreningen. Dette er et treffpunkt både faglig og sosialt, og oppmøte blant medlemmene er bra.

Midnattssolsymposiet er et annet høydepunkt når det kommer til faglig og sosialt treffpunkt. Selv om det er NTF sentralt som holder dette kurset, setter vi i TTF og våre medlemmer stor pris på at NTF legger et slikt symposium til Tromsø.

Det å treffes til styremøter er også fint. Der blir det diskutert både styresaker. Men ikke minst er møtene en fin arena for å treffe kollegaer som man ikke jobber med daglig, og utveksle både faglige og private erfaringer.

– Hva har vært de største utfordringene det siste året?

– I tillegg til reforhandlingen av tannlegevaktavtalen er den største utfordringen vi ser med TTF at de store avstandene i fylket gjør at det er utfordrende å engasjere medlemmene. Engasjementet blant våre medlemmer skulle vi nok ønske kunne vært større.

De siste årene har styret i TTF blitt lokalisert til forskjellige regioner i fylket. Harstad hadde styret inntil 2015. I perioden 2015–2019 har styret vært lokalisert til Midt-Troms (Finnsnes/Bardufoss). Ved årsmøtet i år vil nytt styre bli lokalisert til Tromsø.

Selv om mye styrearbeid, informasjon og diskusjoner i dag kan skje via telefon, sosiale medier, e-mail m.m. tenker vi i sittende styre at det er viktig at styret er lokalisert geografisk til en region. Det gjør at styrearbeidet blir mere sosialt og enklere å engasjere den enkelte tillitsvalgte.

Sittende styret skulle nok ønske at vi hadde hatt flere medlemsmøter og kurs for våre medlemmer men store avstander gjør dette utfordrende.

Samtidig tror jeg at vi skal gjøre det lave engasjementet blant medlemmene til et problem. Kanskje man heller skal tenke at det er et tegn på at medlemmene er fornøyde og synes at de tillitsvalgte gjør en bra jobb?

Det å få medlemmer til å ta på seg tillitsverv i TTF er også en utfordring. Dette kan kanskje skyldes at mange tenker at det er mye jobb og ansvar.

– Hvordan oppleves det å være leder i TTF?

– Jeg har nå sittet som leder i TTF i 4 år. Jeg hadde ingen erfaring med tillitsverv i Tannlegeforeningen tidligere. Men jeg må si at det å ha vært leder i en lokalforening har vært en positivt erfaring. NTF har gitt oss gode kurs og støtte i rollen som tillitsvalgt. Det har vært lærerikt, sosialt, engasjerende – og litt arbeidsomt i perioder.

Jeg vil anbefale alle som har lyst eller føler seg kallet til et lederverv eller annet tillitsverv å engasjere seg i det!

– Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av lokalforeningen?

– Jeg tenker at lokalforeningene er viktige både for medlemmene og for NTF sentralt. Lokalforeningene jobber med – og er opptatt av – lokale forhold. Det kan være en ganske annerledes hverdag å være tannlege i Troms enn i Oslo. Dette gjelder alt fra befolkningens tannhelseutfordringer, tilgang til allmenntannleger og spesialister, og hvordan vi ser på våre kompetansesentra.

Fra venstre: Sittende styre: Åge Kanstad vara, Torunn Løvheim sekretær, Camilla Dahl kasserer, Hilde Halvorsen leder. Ikke tilstede: Christine Steinsund nestleder, Joakim Østensen redaktør og Bjørn Barkli vara. Nyvalgt styre: Ul-Juhan Partapuoli leder, Hilde Kristine Svendsen redaktør, Ina Iselin Astrup og Marthe Emilie Dahl. Ikke til stede: John Magnus Nergård nestleder, Kristine Kantola kasserer og Elisabeth Thon vara.

Det er derfor viktig at medlemmene våre lokalt bruker sitt engasjement i lokalforeningene og at lokalforeningene er med på å påvirke NTF sentralt med tanke på utvikling av best mulige rammer, vilkår og fagforeningspolitikk for sine medlemmer.

– Hva kommer til å skje de neste 6–12 månedene?

– Regionsammenslåingen mellom Finnmark og Troms vil føre til at DOT i Finnmark og Troms må finne felles løsninger på en del ulikheter som er gjelden i de to fylkene i dag.

– Fra 01.01.2020 vil alle i DOT i Troms og Finnmark ha samme arbeidsgiver. Over tid er det sikkert mye har som skal og må justeres med tanke på lønn, bonus, permisjonsreglement, tannlegevakt m.m. I disse prosessene vil de tillitsvalgte ha en sentral rolle for å ivareta de ansattes og medlemmenes interesser.

TTF skal stille med 4 deltakere på NTFs representantskapsmøte i slutten av november. Dette er et viktig forum for å være med å påvirke NTFs retning framover.

Arbeidsrettssaken mellom NTF/TTF og Troms Fylkeskommune om innføring av arbeidsplan ved bruk av styringsretten vil også kreve en del ressurser. TFK mener at tannleger i DOT kan pålegges ordinær arbeidstid på lørdager og søndager, og dette er noe NTF/TTF er sterkt uenige i. Utfallet av en slik arbeidsrettssak blir veldig spennende.

Nytt styre i TTF vil bli valgt på TTFs årsmøte i oktober og vi i sittende styre er sikker på at nye tillitsvalgte vil gå spennende tider i møte med tanke på arbeidsoppgaver, og at de vil få god opplæring i rollen som tillitsvalgt fra NTF.

Troms tannlegeforening:

228 medlemmer

104 offentlig/87 privat

95 menn/133 kvinner

Historikk:

Nord–Norges Tannlægeforening ble stiftet 12.08.1928. I 1933 ble den delt i Nordland tannlægeforening og Troms & Finnmark Tannlegeforening. Troms & Finnmark tannlegeforening ble så delt i to foreninger i 1955.

Fra 2020 slås Troms og Finnmark sammen til en region. Forslaget er likevel at Finnmark og Troms tannlegeforening skal bestå som to selvstendige tannlegeforeninger etter regionsammenslåingen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.