logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Nye tiårige tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Nye tiårige tall fra Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

1042

NPE publiserte 30. september sin oversikt over pasientskadeerstatninger etter pasientskade hos privatpraktiserende tannleger for perioden 2009–2018. Antallet er ikke veldig stort sett opp mot alle som behandles hos tannlegen, uttalte direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad til NRK Dagsrevyen.

Rapporten viser at det i tiårsperioden er rapportert 3 073 saker hvorav 1 062 pasienter har fått medhold og erstatning på totalt 81 millioner kroner. De fleste sakene gjelder kroneterapi og brobehandling, men det er også saker om rotbehandling, trekking av tenner, tannfylling og innsetting av tannimplantat.

– Enhver klage er selvsagt en for mye, men man må se tallene i sammenheng med antall behandlinger. Vi vet at nesten 90 prosent av befolkningen over 18 år er innom tannlegen regelmessig. Tannleger treffer dermed i overkant av tre millioner pasienter i løpet av året, og mange av dem har flere behandlinger årlig. Da er ikke antallet klager over en tiårsperiode så stort, sier president i Tannlegeforeningen, Camilla Steinum.

NPE skriver i sin rapport at litt over halvparten av de mottatte erstatningskravene er enten avslått eller avvist. Av de 1 164 behandlingsstedene klagene gjelder er det 15 behandlingssteder som står for 19 prosent av vedtakene, og i disse sakene har pasienten fått medhold i 79 prosent av sine klager.

– Det er viktig at systemet fanger opp der det er begått feil. Vi opplever NPE som et velfungerende system og at pasientene blir tatt godt hånd om. Jeg vil også minne om at NPE er en forsikringsordning som finansieres av tannleger og andre behandlere, og av samme grunn kun kan benyttes ved behandling som foretas i Norge, avslutter Steinum.

NTF jobber for faglig oppdatering og dyktige tannleger

For lite og for mye behandling kan være like alvorlig. NTF jobber kontinuerlig med kompetanseheving og NTFs obligatoriske etterutdanningssystem krever at alle medlemmer fullfører 150 timer med etterutdanning i løpet av en femårsperiode.

Tallene sammenlagt 2009 - 2018

  • 3 073 erstatningskrav etter tannbehandling er registrert siden 2009

  • Tannleger og tannlegespesialister utgjør 58 % av de innmeldte klagesakene innen privat helsetjeneste

  • Medholdsandelen totalt ligger på 34,5 %

  • NPE har utbetalt 81 millioner kroner i erstatning

  • Gjennomsnittlig utbetalingsbeløp er kr 79 000,-

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.