logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Skarpe reaksjoner på regjeringens kjeveortopedikutt

Skarpe reaksjoner på regjeringens kjeveortopedikutt

1040

Da regjeringen 7. oktober la frem sitt statsbudsjett for 2020 var det kuttforslagene og ikke satsingene som fikk mest oppmerksomhet. Kuttet i støtte til kjeveortopedisk behandling for barn og unge med klart behov er blant de mest omdiskuterte. Tannlegeforeningen er svært kritisk til forslaget.

Regjeringen foreslår å kutte totalt 89,5 millioner kroner til tannbehandling for 2020. 50,5 millioner kroner av disse er kutt i kjeveortopedi gruppe 8c hvor støtten for behandling i undergruppe 8c1-8c5 og deler av gruppe 8c6 foreslås fjernet. Totalt regner regjeringen med å spare 130 millioner kroner på kuttet i denne ordningen når ordningen er helt avviklet i 2024. Dersom flertallsregjeringens kuttforslag blir vedtatt i Stortinget innebærer det at 10 000 færre barn vil få støtte til tannregulering. Steinum mener kuttforslaget er lite treffsikkert:

NTFs president, Camilla Hansen Steinum reagerer sterkt på regjeringens foreslåtte budsjettkutt til kjeveortopedisk behandling.

– Det regjeringen foreslår er å kutte nærmest ukritisk i ordningen uten å vente på fagmiljøenes innspill. Kuttforslaget kommer midt i et arbeid departementet har satt i gang, hvor fagmiljøet og Helsedirektoratet ser på nettopp denne gruppen 8c og hvordan vi best skal prioritere midlene. Vi spør oss om hva som var poenget med dette arbeidet nå som det viser seg at det var konkludert på forhånd. Vi var forberedt på endringer, men først etter at arbeidet vårt var ferdig og vi forventet at endringene ville være basert på innspill fra fagmiljøet, sier Steinum.

Statsråd Bent Høie forsvarer kuttforslaget med at barn og unge i gruppe 8c kun har kosmetiske behov og at behandling er helt unødvendig. Han hevder også at budsjettkuttet vil dempe utgiftspresset på barnefamiliene. Steinum er ikke enig i det:

– Vi mener at det er gode faglige grunner for å beholde refusjon til flere av bitt og tannstillingsfeilene i gruppe 8c og at disse pasientene fortsatt skal ha rett til nødvendig tannbehandling. Dette er ikke pasienter med kosmetiske behov. Disse barna kan få problemer med å tygge, bite, økt fare for skader på tenner og vanskeligheter med hygienen med påfølgende problemer som følge av dette. Dette kan få innvirkning på psykisk og sosial mestring og det gir de unge dårligere livskvalitet. Det er også vanskelig å forstå hva Høie mener med at han demper utgiftspresset ved å kutte i ordningen. Vi frykter derimot at kuttet vil føre til at det kun er barn og unge med foreldre som har råd til å ta hele regningen selv, som får behandlingen. Det vil forsterke og synliggjøre sosial ulikhet blant unge hver gang de åpner munnen.

I tiden etter at budsjettet ble lagt frem har Tannlegeforeningen arbeidet for å stanse kuttet i tett og godt samarbeid med spesialistforeningen, Norsk Kjeveortopedisk Forening. Saken er løftet både i høring hos Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget og gjennom den faste dialogen med de politiske partiene på Stortinget. Saken har også vært blant de mest omdiskuterte i etterkant av fremleggelsen og Steinum debatterte forslaget på radio og TV 2. og i debattprogrammene «Dagsnytt 18» på NRK P2 og «Debatten» på NRK TV. I begge programmene møtte hun politisk ansvarlig for kuttet, statsråd Bent Høie.

I tillegg til kuttforslagene for kjeveortopedisk behandling foreslår regjeringen å kutte 39 millioner kr i enkelttakster (17 millioner) samt ved å ikke justere takstene etter pris og kostnadsvekst (22 millioner). 17 av disse millionene brukes til å styrke TOO-tilbudet i fylkeskommunene og HELFOS arbeid med kontroll.

– Dette begynner å bli et mønster. Regjeringen lover å styrke tannhelsen, men i praksis svekker de den for hvert eneste statsbudsjett som legges frem. Det står ikke i stil med løftene i regjeringsplattformen om å styrke ordningene for sårbare grupper, avslutter Steinum.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.