logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Politikk handler om å skape tillit

Politikk handler om å skape tillit

1022-3

Awais Aslam (27) er tannlegestudent i Oslo, og nylig valgt inn i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet (Ap). Han har politiske ambisjoner, og Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland er blant forbildene. For Aslam handler politikk om å skape tillit, og få andre til å ønske å være med på laget.

Den politiske karrieren startet for ti år siden. På Stovner, hvor han fortsatt bor, manglet det tilbud til ungdommen, som trengte steder å være i fritiden.

– Jeg ble med i AUF, fordi jeg ville arbeide for at bydelen skulle prioritere ungdommen, til tross for at det var lite penger i budsjettene. Ungdomsklubber og andre forebyggende tilbud til barn og unge er lettere å prioritere ned enn andre ting, siden disse tingene ikke er lovpålagt å opprettholde. Samtidig så jeg at jeg og andre ungdommer hadde få eller ingen steder å samles, bortsett fra hjemme hos hverandre. Løsningen ble ofte å henge ute, og det er ikke en god løsning.

– Etter hvert ble jeg leder for Stovner AUF, og etter AUF-perioden ble jeg valgt inn i bydelsutvalget. Der satt jeg i forrige periode, fra 2015–2019. Jeg er svært fornøyd med at vi nå har et ungdomstilbud som er åpent 360 dager i året. Dette har vi jobbet hardt for de siste fire årene. Nå, i 2019, er jeg også leder av Stovner Ap, og har nettopp ledet min første valgkamp, frem mot valget i høst.

I dette valget fikk Aslam hele 2 144 personstemmer og 191 slengere (det vil si en stemme fra en person som stemmer på et annet parti), og til sammen tilstrekkelig antall stemmer til å ta den 12. og siste plassen for Ap i det nye bystyret, som konstituerte seg 23. oktober.

Tidende treffer Aslam i midten av oktober, og han forteller at han har formidlet ønske om en plass i komiteen for oppvekst og utdanning i den kommende bystyreperioden. Fra bydelsutvalget har han erfaring som leder i Helse- og sosialkomiteen, som også er et område som engasjerer ham. Samtidig er det oppvekst og skole som ligger hjertet aller nærmest.

– Jeg er opptatt av å gjøre noe med ungdom som faller fra i videregående opplæring. Vi må angripe dette tidlig. I min bydel, og andre steder i Oslo, er det mange som ikke har tilfredsstillende norskkunnskaper når de begynner i første klasse på barneskolen. Dette følger dem gjennom hele skolegangen, og egentlig hele livet. En dårlig skolestart, og -fortsettelse, kan resultere i frafall senere, når en er ferdig med 10. klasse og går over i videregående, der det ikke er skoleplikt lenger. I bydel Fossum, der jeg bor er frafallet 48 prosent. Det er høyest i Oslo, og det er ikke noe vi kan akseptere eller leve med. Hverken der eller andre steder.

Odontologistudent på syvende semester, Awais Aslam (27), er valgt inn i Oslo bystyre for Arbeiderpartiet for perioden 2019–2023.

Studier og drømmejobben

Selv valgte Awais Aslam tannlegestudiet, etter videregående skole. Dette valget hadde flere grunner.

– Jeg fikk lyst til det allerede da jeg gikk på ungdomsskolen, og var hos skoletannlegen. Jeg syntes det var gøy å være der, og ble inspirert av det jeg så som et mulig yrke. Jeg liker å jobbe med hendene, og tenkte at en kombinasjon av dette og kontakt med mennesker, og muligheten til å gjøre noe som er viktig i folks liv, kunne passe for meg. Jeg så for meg tannlegeyrket som drømmejobben. Jeg har også en storebror, som er lege, og han var med på å veilede meg til å ta dette valget.

Det første studieåret tok Aslam i Bergen, fordi han ønsket å studere, leve og bli kjent med et annet sted enn Oslo, der han hadde vokst opp.

– Da jeg ble valgt inn i bydelsutvalget i 2015, erfarte jeg imidlertid at det ble vanskelig å bo og studere i Bergen og kombinere det med det politiske vervet og arbeidet med det, i Oslo. Jeg var heldig som fikk en studieplass i Oslo fra andreåret, uten å måtte starte på nytt, eller vente. For øvrig har begge lærestedene gode læringsmiljøer, og hadde det ikke vært for politikken ville jeg antagelig fortsatt og fullført i Bergen.

– Har du noen tanker om hvor eller hvordan du vil jobbe når du er ferdig utdannet tannlege?

– Det vet jeg ikke enda. Det kan bli både offentlig og privat. Jeg holder også på med en bachelor i helseledelse og -økonomi i tillegg til tannlegestudiet, som kanskje blir med på å bestemme arbeidssted når jeg jeg kommer så langt. Akkurat nå jobber jeg som assistent på Lørenskog, i en privat tannlegevirksomhet. Det har jeg måttet redusere litt på, forresten, fra to hverdager og én helg i måneden, til en helg i måneden. For å få tid nok til politikken, som jeg ser for meg vil ta en del mer tid enn før, nå som jeg er blitt bystyrerepresentant.

Rikspolitiske ambisjoner

Awais Aslam er engasjert i studentpolitikken også, som styremedlem i Odontologisk studentutvalg ved Universitetet i Oslo, og som nestleder i NTF Student.

– Det virker som du er god til å organisere tiden din, når du har anledning til å engasjere deg i så mye?

– Ja, det kan være. Og det er selvsagt en del ting jeg må si nei til. Samtidig får jeg mye fint sosialt liv gjennom både studiene og politikken, så jeg savner ingenting på det området.

– Har du tenkt noe på hvilke politiske ambisjoner du har, om det er det lokale som vil engasjere deg også fremover, eller om det kan bli noe innen rikspolitikken?

– Ja, jeg har tenkt på det. Det er jo tannleger som har hatt posisjoner i rikspolitikken før, så det er kanskje en mulighet.

– Kan jeg spørre om du har noen politiske forbilder?

– Ja, jeg har alltid likt Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch veldig godt. Kåre er en klok mann. Gro er uredd og en dyktig leder. Likeledes både Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg. Politikk handler mye om tillitt. At det gjør noe med meg å høre politikere tale. At de treffer meg, og at jeg tror på det de sier fra talerstolen. Jeg har lyttet til politiske talere siden jeg var 15–16 år, og tenkt mye på hva det er de sier, som skaper tillit, og som gjør at jeg vil at de skal representere meg, og får meg til å ville være med på laget deres, forteller Awais Aslam, før han avslutter lunsjpausen vi har fått dele med ham, mellom to økter på studentklinikken i Geitmyrsveien.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.