logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 11 / Kan orale bakterier påvirke mikrofloraen i tarm?

Kan orale bakterier påvirke mikrofloraen i tarm?

1016

Orale bakterier som sprer seg i kroppen, er blitt satt i sammenheng med en rekke systemiske sykdommer. Tarmen er ingen unntakelse i så måte. Studier hos dyr og mennesker har vist at bakterier fra munnhulen kan nå tarmen og forandre mikrofloraen og muligens også immunforsvaret her. Dette skjer især hos pasienter med underliggende systemisk sykdom, men også hos pasienter med «kronisk» periodontitt. Periobakterien Porphyromonas gingivalis kan ikke bare forårsake ubalanse (dysbiose) i den subgingivale mikroflora og immunforsvaret her, men kan også fremkalle dysbiose i tarmens mikroflora etter å ha blitt svelget (Figur 1). En dysbiotisk tarmflora kan forårsake sykdommer andre steder i kroppen. At kronisk periodontitt kan påvirke tarmens mikroflora, kan gjøre det ønskelig med en koordinert behandling av «kronisk» periodontitt og tarmsykdom i enkelte situasjoner. Dette forskningsfeltet, som ennå er i tidlig fase, indikerer enda en spredningsvei for orale bakterier mot systemisk sykdom. Feltet bør bli viet mer oppmerksom i tiden fremover. Forholdene som her er skissert, er omtalt i artikkelen Can oral bacteria affect the microbiome of the gut? av Ingar Olsen og Kazuhisa Yamazaki, publisert i J Oral Microbiol. 2019; 1, 1586422 (https://doi.org/10.1080/20002297.2019.158642).

Figur 1. Foreslåtte mekanismer for sammenhengen mellom periodontitt og systemisk sykdom. En mulig underliggende mekanisme er bakteriemi/endotoksinemi som oppstår med utgangspunkt i infiserte periodontallommer og systemisk diffusjon av inflammatoriske mediatorer fra lommene. Den andre muligheten er at en svekket tarmbarriere og endring i tarmens immunprofil, indusert av en dysbiotisk oral mikroflora, kan forårsake dysbiose i tarmen og resultere i endotoksinemi og systemisk betennelse andre steder i kroppen. (Fra Olsen I, Yamazaki K. Can oral bacteria affect the microbiome of the gut? J Oral Microbiol. 2019;1, 1586422 (https://doi.org/10.1080/20002297.2019.158642)

Korresponderende forfatter: Ingar Olsen, Institutt for Oral Biologi, Det Odontologiske Fakultet, postboks 1051 Blindern, 0316 Oslo. E-post: ingar.olsen@odont.uio.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.