logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

1919

Tvungen kandidattjeneste

Det Kongelige Kirke og Undervisningsdepartement skal bemerke, at det for tiden ikke er anledning til at imøtekomme det i høi grad berettigede krav om optagelse av flere elever; baade paa dette spørsmaal og paa den vanskelighet for rekrutering av landets tandlægestand som forvoldes ved at saa mange av institutets pladser optas av kvindelige elever, er man fuldt opmerksom; men man har ikke hittil kunnet finde nogen tilfredsstillende utvei av denne vanskelighet.

September 1919, 7. hefte

Vitenskapelig redaktør i Tidende

Nr. 7, mai 2009

1969

Samfunnsodontologi

Overtannlege Bærum la frem et forslag om opprettelse av et samfunnsodontologisk institutt med egen lærestol knyttet til den øvrige undervisning, som kan orientere studentene utover de problemer som knytter seg til det enkelte kasus og den enkelte pasient. En slik undervisning tar sikte på å orientere studentene om de problemer de som tannleger vil møte i et større gruppe- og samfunnsmiljø. Bærum la frem et konkret forslag om hvordan en slik undervisning, etter han syn, burde gjennomføres. Forslaget omfatter en undervisning i dette fag på 160 timer fordelt på forelesninger, seminarer og ekskursjoner utover hele den 5-årige undervisningstid. Forslaget møtte alminnelig tilslutning.

Fra fagseminar i regi av Studentutvalget

ved fakultetet i Oslo

September 1969, hefte 7

2009

Hiv-positives levekår

Medisinene blir bedre, og helsen er blitt bedre. Hiv-positive lever lenge. Men livet med hiv er ikke blitt bedre av den grunn. Selv om det varierer nokså mye fra individ til individ. Den 30. april la Fafo frem sluttrapporten fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført blant hiv-positive i 2008.

Tannlegene blir igjen fremhevet som en gruppe helsepersonell som legger sten til byrden for de hiv-positive. Undersøkelsen viser også at en tredjedel av de hiv-positive ikke har fortalt tannlegen sin om diagnosen.

Nr. 7, mai 2009

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.