logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Anbefaler nyorganisering i Den offentlige tannhelsetjenesten

Anbefaler nyorganisering i Den offentlige tannhelsetjenesten

Klinikksjefene Svetlana Kobets og Fredrik Åman i Østfold presenterte sin prosjektoppgave Endring av profesjonsstrukturen og ressursbruk i tannhelsetjenesten under Tannhelsedagene Viken, den 18. september:

Prosjektet bakgrunn er at Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) i Østfold har gjennomført en sentralisering av tannhelsetjenesten de siste fem årene, til de seks største byene i fylket.

Med tanke på minskede fremtidige ressurser, som bl.a. årlig budsjettkutt, samt avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen, ønsket Kobets og Åman å se om endring av personalstruktur og oppgavefordeling er en måte å beholde god kvalitet og arbeidsmiljø, og samtidig møte effektiviseringsbehovet, samt oppnå større grad av samhandling i personalgruppen som en bieffekt av prosessen.

Prosjektet ville undersøke om det er mulig å få til effektivisering av ressursbruken gjennom å overføre oppgaven med screening fra tannleger til tannpleiere, med den hensikten å minske ressurser brukt på screening av barn- og ungdomspasienter. Hypotesen var at med et slikt grep kan DOT i Østfold, med mindre ressurser, oppnå mer verdiskapende tid for samtlige pasienter, spesielt de med mer komplekse/omfattende behandlingsbehov.

Resultatet etter gjennomført eksperiment, er at omtrent 18 prosent av pasienter som ble innkalt til screening behøvde videre oppføling av tannlegen. Altså et fåtall av besøkende. Hvis kostnadene ved å bruke tannleger for screening overføres til å kun bruke tannpleiere for screening av barn- og ungdomspasienter, er en moderat antakelse at en kan oppnå en økonomisk besparelse på omtrent 30 prosent av dagens lønnskostnader, heter det i sammendraget.

Videre heter det i konklusjon og anbefaling at: Konklusjonen er at DOT i Østfold sitter på ressurser som kan frigjøres ved å endre personalsammensettingen og oppgavefordelingen, og vår anbefaling er at DOT i Østfold bør organisere seg slik at ressursene bedre matcher behovet hos våre pasientgrupper. Altså bør tannhelsetjenesten forandre personalsammensetning og oppgaver sånn at tannpleierne blir førstelinjen ved screening, oppfølging og forebygging, spesielt av den største pasientgruppen som er barn og unge. Dette vil frigjøre ressurser til å ivareta de gruppene med mer krevende/kompliserte behandlingsbehov. Dette vil kreve klinikkmiljøer av tilstrekkelig dimensjon sånn at tilgangen til tannleger fortsatt er god og at muligheter for utvikling av arbeid i team foreligger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.