logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Representantskapet 2019 - valgkomiteens innstilling - foreslåtte vedtekter

Representantskapet 2019 - valgkomiteens innstilling - foreslåtte vedtekter

I forbindelse med revisjonen av NTFs vedtekter er det foreslått endringer i sammensetningen av de fleste av NTFs råd og utvalg. Valgkomiteen vil ikke forskuttere endringer i vedtektene som ikke er vedtatt av NTFs representantskap, og valgkomiteen har av den grunn besluttet at de vil legge frem to innstillinger i år; én etter gjeldende regelverk og én i tråd med foreslåtte endringer i regelverket.

Dette gjelder ved offentliggjøring i forkant av møtet. På representantskapsmøtet vil NTFs valgkomité fremme forslag i tråd med de vedtakene som blir fattet av representantskapet.

Verv

Etternavn

Fornavn

Tilknytning

HOVEDSTYRE

President

Steinum

Camilla Hansen

Østfold TF

Visepresident

Olsen-Bergem

Heming

Oslo TF

Styremedlem

Holmemo

Ellen

Bergen TF

Styremedlem

Fredriksen

Terje

Telemark TF

Styremedlem

Borgeraas

Ingvild Nyquist

Vestfold TF

Styremedlem

Henriksen

Linn Katariina

Troms TF

Styremedlem

Holtan

Line C.

Vest-Agder TF

1.Varamedlem

Øvstetun

Kristoffer

Bergen TF

2.Varamedlem

Mork-Knutsen

Ellen Cathrine

Østfold TF

ORDFØRER OG VARAORDFØRER

Ordfører

Roberg

Ranveig

Vestfold TF

Varaordfører

Amundsen

Gunnar

Haugaland TF

NTFs FAGNEMND

Leder

Jonsson

Elisabet

Nordland TF

Nestleder

Aukland

Sverre

Aust-Agder TF

Medlem

Wu

Jie Yuan

Vestfold TF

Medlem

Lund

Arne-Olav

Bergen TF

Medlem

Kolltveit

Kristin M.

Buskerud TF

REDAKSJONSKOMITEEN FOR NTFs TIDENDE

Medlem

Dahl

Jon E.

Oslo TF

Medlem

Godberg

Anders

Østfold TF

Medlem

Jonsson

Malin

Bergen TF

Medlem

Klock

Kristin S.

Bergen TF

Medlem

Rønneberg

Anne

Oslo TF

NTFs KONTROLLKOMITÉ

Medlem

Alvær

Rolf Terje

Rogaland TF

Medlem

Angelus

Niklas K.O

Nord-Trøndelag TF

Medlem

Jørgensen

Benedicte H.

Oslo TF

Medlem

Lunding

Sigrid B.

Nordland TF

Medlem

Vagle

Bernt Vidar

Rogaland TF

NTFs RÅD FOR TANNLEGEETIKK

Leder

Klepp

Morten

Rogaland TF

Medlem

Pedersen

Line

Nordland TF

Medlem

Hauge

Mariann S.

Vest-Agder TF

Medlem

Reinholtsen

Karen K.

Bergen TF

Medlem

Michaelis

Anja

Nordmøre og Romsdal TF

NTFs ANKENEMND FOR KLAGESAKER

Medlem

Andersen

Anne Marte F.

Østfold TF

Medlem

Granmar

Magne

Telemark TF

Varamedlem

Heistein

Stig

Oslo TF

SYKEHJELPSORDNINGEN FOR TANNLEGER

Leder

Løken

Aleidis

Oslo TF

Medlem

Tryggestad

Jon

Nordland TF

Medlem

Ross

Eva Marie

Oslo TF

Vara

Korstadhagen

Yun Therese

Oslo TF

Vara

Solheim

Anne Kristine

Sør-Trøndelag TF

Vara

Sundsvold

Elsa

Troms TF

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.