logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Intervju med Sigbjørn Løes - leder i Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin (NFOKOM)

Intervju med Sigbjørn Løes - leder i Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin (NFOKOM)

Leder Sigbjørn Løes som moderator på NTFs symposium, mars 2019.

Hva har vært de viktigste oppgavene for spesialistforeningen den siste tiden?

NFOKOM har hatt ledervervet for Tannlegespesialistenes Fellesorganisasjon (TSF) de siste par årene, og gjennomføringen av TSFs symposium 2019 har vært den største oppgaven foreningen har hatt i denne perioden. Takket være et godt samarbeid med de andre spesialistforeningene og en rekke engasjerte forelesere arrangerte komiteen, med Mirna Farran i spissen, et flott symposium. Ellers er det betydelige fagpolitiske prosesser på gang innen odontologien, og vi har engasjert oss både innen Helsedirektoratets sykehusodontologiprosjekt og annet arbeid som ny reseptforskrift m.m.

Hva har vært de største utfordringene?

Vi er en relativt liten gruppe spesialister, og rekruttering av «de rette» kandidatene er viktig for å sikre kontinuerlig kvalitet i det som ofte er nøkkelstillinger innen odontologien. Jeg synes det er vanskelig å se på at fakultetene blir fratatt sin råderett over opptak til spesialistutdanningene. Dette gjelder for så vidt ikke bare oral kirurgi og oral medisin, men vårt fagfelt er særlig utsatt da vi også skal forsyne sykehusene med kirurger. Når finansieringen av utdanningsstillinger nå knyttes mer eller mindre direkte til behov i den offentlige tannhelsetjenesten, ser man bort ifra en viktig del av fagområdets ansvar.

Hva har vært høydepunktene?

Vårt årlige Geilomøte (som i 2020 ikke skal holdes på Geilo, men i Oslo) er alltid et høydepunkt. Flere utenom foreningen burde prøve det også. Det er åpent for alle tannleger. TSF er allerede nevnt. Når det kommer til medieomtale har jo Cecilie Gjerdes stamcelleforskning vært gjenganger i flere år, men hovedoppslaget i 2019 må ha vært VGs artikkel om tromsøkollega Thomas Brox som svømte over Oslofjorden i lett og ledig stil mens de fleste av konkurrentene blåste langt til sjøs.

Hvordan jobber foreningen med å skaffe nye medlemmer og tillitsvalgte?

De fleste som tas opp i spesialistutdanningen melder seg raskt inn i foreningen, og et stort flertall av spesialistene i Norge er medlemmer. Vi jobber ikke spesielt aktivt med tillitsvalgte, men deltar på NTFs møter og aktiviteter sentralt. Rekruttering til tillitsverv har aldri vært et stort problem, takket være en autoritær og halvdespotisk valgkomite.

Hvordan ser du på dagens situasjon for spesialistforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av foreningen?

Fagområdet vårt er i likhet med andre odontologiske spesialiteter et lite fagområde. Det er viktig at vi står samlet, både fagpolitisk og ikke minst faglig. Foreningen tilbyr med vårt årlige møte kontinuerlig kursvirksomhet, og har også samarbeid internasjonalt. Vi er også nærmere knyttet medisinske fagområder enn andre odontologiske spesialiteter, og er derfor et naturlig og viktig bindeledd mellom medisin og odontologi. Jeg føler at våre synspunkter ofte lyttes til i begge leire, og jo mer enhetlig vi står, desto større gjennomslagskraft har vi for våre hjertesaker.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Faktisk ganske kjekt. Valgkomiteen tok i sin tid ikke så mye hensyn til min skepsis, men det har vist seg å være en takknemlig oppgave: Jeg har med meg et godt og effektivt styre som alltid er villige til å gjøre en innsats, og det finnes enormt mye kompetanse i foreningen. Jeg synes også at samarbeidet med NTF er svært givende. Jeg skal innrømme at jeg ikke hadde altfor høye forventninger til det i starten (når det kommer til fagforeninger har jeg nok alltid vært veldig mye mer opptatt av fag enn forening), men jeg synes NTF nå tar opp en rekke viktige saker og med fornuftig argumentasjon. Å slåss for egeninteresser ligger i en forenings natur. Å gjøre det uten hensyn til samfunnet for øvrig er idioti og fører bare til at man ikke tas seriøst. Det siste er heldigvis ikke tilfelle i NTF.

Hva kommer til å skje i tiden fremover?

Hvem vet? Brexit kanskje? Bodø-Glimt vinner serien? Verden er temmelig uforutsigbar for tiden. Noe som imidlertid er sikkert er at mange av oss skal delta på den skandinaviske foreningens møte på Island i september, der kolleger fra hele Norden møtes.

Noe annet dere har på hjertet?

«Jeg kan sykle uten hode«

Norsk Forening for Oral Kirurgi og Oral Medisin (NFOKOM)

Leder: Sigbjørn Løes

Øvrige styremedlemmer: Johanna Berstad, Anders Heyden, Mirna Farran og Frode Øye.

Varamedlemmer: Paul Åsmund Vågen og Petar Ninkov.

Antall medlemmer: 92

Kvinner 34 / Menn 58

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.