logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Intervju med Pål Ask, leder i Telemark tannlegeforening

Intervju med Pål Ask, leder i Telemark tannlegeforening

Styret Telemark tannlegeforening - fra venstre til høyre: Tonje N. Johnsen, Per Fredrik Valle, Ellen S. Giæver, Svanhild Synstnes, Anette Fyringen, Pål Ask. Ikke på bildet: Robert Austheim.

Hva har vært de viktigste oppgavene for lokalforeningen den siste tiden?

Telemark tannlegeforening er en mellomstor lokalforening med rett under 200 medlemmer. Vi har en aktiv kurskomite og holder to faste kurs hvert år. Det ene er Kragerøkurset som arrangeres fast hvert år på Kragerø Resort. Kurset går alltid over to dager, fredag til lørdag, med både faglig og sosialt program. I tillegg har vi høstkurset, som er et dagskurs med separate kurs for tannleger og tannlegeassistenter. Høstkurset avsluttes alltid med årsmøte og middag for foreningens medlemmer samme kveld.

I tillegg til disse kursene har vi også en fast Torskeaften med foredrag av «utenomfaglig» karakter, som også er egnet for følge/ektefelle. Det har vært alt fra idrettsledere/trenere, karriereveiledere til avisredaktører.

En annen av våre oppgaver er en avtale med fylket/fylkestannlegen om en tannlegevaktordning i Grenland. Lokalforeningen har ansvar for å organisere en ambulerende vaktordning der både private og offentlige tannleger deltar. I forbindelse med regionreformen og sammenslåingen av Vestfold og Telemark til ett fylke ønsker fylkestannlegen å samordne tilbudet om tannlegevakt. Det vil bli endringer, og det er varslet at vakttjenesten vil bli lagt ut på anbud.

Fra Kragerøkurset 2019.

Hva har vært de største utfordringene?

Det er nok omstillingen i forbindelse med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylkeskommune som skjer i januar 2020. Styret er ikke direkte involvert i arbeidet, men det er tradisjon for at ett av medlemmene i styret er den lokale UTV-lederen, som informerer om prosessen på styremøter. Det har vært brukt tid på å utrede ulikheter mellom de to fylkene, og det finnes forskjeller på organiseringen av klinikkene i de to fylkene, f.eks. vedrørende pasienttilhørighet. Fra nyttår blir det et felles UTV for den nye regionen, men det er fortsatt endel som ikke er avklart, slik som lønnsharmonisering og bonusordning.

Hvordan ser du på dagens situasjon for lokalforeningens medlemmer, og hvorfor er det viktig å være medlem av foreningen?

Jeg tror lokalforeningen spiller en veldig viktig rolle. Det er «limet» i Tannlegeforeningen, og sikrer lokal tilstedeværelse. Ikke minst tror jeg lokalforeningen er en viktig sosial og kollegial faktor. Ambisjonen er at foreningens medlemmer kan gå på gode lokale kurs og klare å oppfylle krav til obligatorisk etterutdanning.

Hvordan oppleves det å være leder i foreningen?

Det er givende og hyggelig å være leder i Telemark. Vi har hatt et relativt stabilt styre de siste årene med god kontinuitet, samtidig som det oppleves som relativt enkelt å få folk til å stille til verv når det er behov.

Fra Kragerøkurset 2019 - medlemmer i kursnemnda: Cathrine Ask og Mai Kersten Gunnarsli flankert av Jo Nesbø og hans makker Lars Joner.

Hva annet kommer til å skje i tiden fremover?

Vi gleder oss først og fremst til å feire 110 års jubileum i 2020! Ellers blir det for spennende å se hvordan regionreformen vil påvirke lokalforeningen.

Telemark tannlegeforening

Leder: Pål Ask

Totalt antall medlemmer: 192

Kvinner 86 / Menn 106

Medlemmer offentlig sektor 44 / medlemmer privat sektor 112

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.