logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / 60-årsjubileum ved Det odontologiske fakultet

60-årsjubileum ved Det odontologiske fakultet

I år er det 60 år siden Norges Tannlegehøyskole ble til Det odontologiske fakultet, ved Universitetet i Oslo (UiO). Det skal markeres.

Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo fyller 60 år i år. Det markeres med relevante forelesninger den 14. november. Alle tidligere studenter er invitert. Foto: Håkon Størmer, UiO.

Drivkraften bak denne orientering mot universitet, var et ønske om en tydeligere akademisk forankring av faget, forklarer dekan ved Det odontologiske fakultet (OD), Pål Barkvoll.

- Den 14. november vil vi derfor invitere tidligere studenter med eksamen fra Det odontologiske fakultet ved UiO til en feiring med blant annet flere relevante jubileumsforedrag.

- Det har vært en rivende utvikling av odontologifaget i løpet av disse seksti årene, og noe av den største endringen har vært at det akademiske rommet har utvidet seg til også å favne tematikk som ikke stod på timeplanen i 1959: Avansert teknologi, medisinske fag, bærekraft og miljø, sier Barkvoll.

- Dette kan gjelde i forhold til behandling av pasienter, bruk av ulike fyllingsmaterialer og mer hensiktsmessige arbeidsprosedyrer.

- Når vi skal feire at fakultet ble 60 år den 1. september, er det naturlig at vi inviterer til en jubileumsfeiring hvor vi ser på hvordan fagfeltet vårt best møter fremtiden. En fremtid hvor miljø og bærekraft i større grad inkluderes som en naturlig del av faget. Jubileet vil gi alle som har hatt tilknytning til oss gjennom våre 60 år en anledning til å bli eksponert for hvordan oppdatert odontologisk forskning kan brukes i daglig praksis.

- Fakultetet håper at denne markeringen kan bidra til at man som behandler tar valg som er både bærekraftige for miljøet og den enkelte pasient, det være seg hvordan man begrenser antibiotikabruk, hvilke fyllingsmaterialer man anvender eller hvordan man skal sikre den aldrende befolkning en best mulig helse.

Du kan melde deg på 60-årsjubileet via fakultetets nettside www.odont.uio.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.