logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Tannlegenes forente nasjoner
FDIs World Dental Congress, San Francisco, september 2019:

Tannlegenes forente nasjoner

World Dental Federation (FDI) representerer over en million tannleger gjennom vel 200 medlemsorganisasjoner, fra de fleste av verdens land. Hvert år arrangerer FDI verdenskongress, og hver gang på et nytt sted.

De norske delegatene til FDI, med vararepresentanter (f.v.): Øyvind Asmyhr (vara), Morten Harry Rolstad (delegat), Camila Hansen Steinum (delegat) og Sam Selikowitz (vara).

Dette er tannlegenes FN. Det betyr at det utformes politikk, og at det skjer potensielt viktige ting, og at det er lange diskusjoner før en kommer frem til konsensus.

Hvis vi skulle sammenligne FDI med NTF og norske forhold, er en FDI-kongress både representantskap og landsmøte på én gang. Først det ene, og så det andre, og samtidig. Representantskapet, World Dental Parliament, begynner på mandag og slutter på lørdag, mens kongressens fagprogram og dentalutstilling varer fra henholdsvis onsdag til søndag, og torsdag til lørdag.

Til sammen var 30 000 deltakere, tannleger og andre fra tannhelseteamet, innom årets kongress i San Franciscos Moscone Center, som er sentralt plassert i byen. De fleste amerikanere, mens en god del var besøkende fra andre land.

Fagprogrammet bød på 350 ulike forelesninger og workshops, og utstillingen hadde rundt 500 utstillere.

Til åpningen av FDIs verdenskongress kom Oscar-nominerte skuespiller og produsent Mark Wahlberg, som leder Mark Wahlberg Youth Foundation. Organisasjonen er engasjert i å informere om farene ved, og advare mot bruk og misbruk av opioider. En svært aktuell sak i USA, etter at et legemiddelselskap ble dømt til å betale rundt fem milliarder NOK etter en rekke dødsfall som følge av bruk av legemidler.

Norske tannleger deltar i liten grad på FDI-kongresser. Samtidig er det som regel en liten gruppe nordmenn som følger fagprogrammet og går på utstillingen, og benytter anledningen til å være turister.

Om FDI

FDI World Dental Federation representerer over en million tannleger over hele verden.

Rundt 200 nasjonale tannlegeforeninger og spesialistgrupperinger fra 130 land er medlemmer.

NTFs medlemmer er medlem av FDI gjennom sitt medlemskap i NTF.

The FDI Annual World Dental Congress arrangeres årlig, på ulike steder i verden.

FDI samarbeider med Verdens helseorganisasjon (WHO) og er medlem av World Health Professionals Alliance (WHPA).

Les mer på fdiworlddental.org/

Politikk først

De første dagene, før fagprogram og utstilling åpner, er det bare representantskap - eller World Dental Parliament. Det vil si at delegater fra rundt 130 land møtes og diskuterer seg frem til tannhelsepolitiske standpunkt innenfor ulike temaer, foretar valg til komiteer og råd, og debatterer saker og temaer, som det kan komme beslutningsnotater om senere.

De norske representantene i San Francisco er NTF-delegatene Camilla Hansen Steinum (president i NTF) og Morten Harry Rolstad (generalsekretær i NTF) og vararepresentantene Sam Selikowitz (tidligere leder av FDIs vitenskapskomité) og Øyvind Asmyhr (fagsjef i NTF).

Sakene som skal opp for FDIs generalforsamling presenteres først på Open forum, der delegatene diskuterer seg frem til beslutningsdokumentene som generalforsamlingen senere skal stemme over.

Det er mange som mener noe, og det files på formuleringene, før en endelig har et forslag som skal opp for generalforsamlingen - som er den samme forsamlingen som deltar i diskusjonen på Open forum, men da med beslutningsmyndighet.

De fleste av delegatene på FDI representerer land der karies er et stort problem. Amalgam er det viktigste, og ofte det eneste, fyllingsmaterialet og tannlegetetteheten er langt fra den virkeligheten vi kjenner i Norge.

Like fullt er det mange felles problemstillinger å diskutere, og hver gang FDI-delegatene møtes bringes verden et lite skritt fremover, i retning av en bedre tannhelse for verdens befolkning, er meningen.

På årets kongress ble det vedtatt åtte policy statements innen ulike områder. (se faktaboks).

FDIs generalforsamling (General Assembly) vedtok åtte policy statements:

 1. Access to Oral Healthcare Among Vulnerable and Underserved Populations

 2. Antibiotic Stewardship in Dentistry

 3. Carious Lesions and First Restorative Treatment

 4. Continuing Education via eLearning

 5. Ethical International Recruitment of Oral Health Professionals

 6. Infection Prevention and Control in Dental Practice

 7. Malocclusion in Orthodontics and Oral Health

 8. Repair of Restorations

Les mer på FDIs nettsted under Resources, Policy Statements: https://www.fdiworlddental.org/resources/policy-statements.

Smileprisen, FDI Smile Award 2019

FDI Smile Award gis til medlemsorganisasjoner i FDI som gjør en forskjell på nasjonalt nivå, gjennom innovative og bærekraftige lokale prosjekter.

FDI Smile Award 2019 var todelt, og gikk til henholdsvis den estiske og den palestinske tannlegeforeningen. Esterne mottok prisen for sitt barnerettede Children's Dental Health Project, som vil bedre tannhelsen og forebyggingskunnskapen blant barn og voksne i Estland, som anses å være på et lavt nivå.

Dr. Elham Kateeb presenterte policydokumentet om tilgang til tannhelsetjenester for sårbare og grupper med begrenset tilgang til tjenester (Access to Oral Healthcare Among Vulnerable and Underserved Populations). Hun presenterte også flyktningeprogrammet Refugee Oral Health and Care Project.

Dr. Ihsane Ben Yahya fra Marokko er FDIs nye President-Elect, og vil bli FDIs første president fra Afrika når hun tiltrer i 2021. Foto: FDI.

Palestinerne fikk prisen for sitt Dental-Point Project, som gir akutt tannhelsehjelp til flyktninger I Moria-leiren på den greske øya Lesbos. Forholdene I denne leiren er dårlige, og Dental-Point Project-klinikken er det eneste stedet for tannbehandling og tannhelsetjenester. I tillegg til akutthjelp gir prosjektet innføring i forebyggende tannstell og kostholdsveiledning, tilpasset de vanskelige forholdene barn og voksne lever under i leiren. Prosjektet vil også rekruttere flere tannhelsearbeidere, som kan sikre kontinuiteten i arbeidet for en bedre tannhelse blant de som bor i leiren.

FDIs formål, formulert som fire handlingsområder:

 1. The voice of dentistry: To be the worldwide, authoritative and independent voice of the dental profession

 2. Optimal oral health: To promote optimal oral health and general health for everyone

 3. Member support: To support member associations and reinforce their capacity to provide oral healthcare to the public

 4. Information transfer: To advance and promote the ethics, science and practice of dentistry

Les mer på fdiworlddental.org/

FDIs første president fra Afrika

Professor, og president i den marokkanske tannelegeforening, dr. Ihsane Ben Yahya, som har vært medlem av FDI Council siden 2013, ble valgt til President-Elect under generalforsamlingen 7. september. Hun blir FDIs første president fra Afrika, når hun tiltrer vervet om to år i 2021. Hennes virke er ved tannlegeutdanningen ved universitetet i Casablanca og som leder ved Center for Dental Consultations and Treatments at the CHU Ibn Rochd Hospital i Casablanca.

- Jeg vil gjøre alt jeg kan for at FDI fortsetter å synes og høres, og forblir inkluderende.., for å redusere ulikheter i oral helse, slik at de mest marginaliserte befolkningene ikke blir hengende igjen, sa Ihsane Ben Yahya om sitt kandidatur, før hun ble valgt med overbevisende flertall, og i konkurranse med to andre kandidater til posisjonen som President-Elect i FDI.

I inneværende periode, 2019-2021, er det italienske dr. Gerhard K. Seeberger som er FDIs president, etter at han overtok vervet under kongressen i San Francisco, og avløste amerikanske dr. Kathryn Kell, som har hatt presidentvervet i perioden 2017-2019.

Utstillerne i Moscone Center var glade for å få besøk på standen.

Mange tok seg tid til å besøke utstillingen og kikke på tilbudene

Besøkende strømmer til dentalutstillingen i Moscone Center, med over 500 utstillere.

FDI 2019, valgresultater

President-Elect

Prof. Ihsane Ben Yahya (Morocco)

Treasurer

Dr Greg Chadwick (USA)

Council

Dr Carol Gomez Summerhays (USA)

Dr Nahawand Thabet (Egypt)

Asst. Prof. Nikolai Sharkov (Bulgaria): re-elected for a second term

Dental Practice Committee

Dr James Zenk (USA): re-elected for a second term, newly elected Chair

Dr Kinga Grzech-Lesniak (Poland)

Dr Jina Lee Linton (Republic of Korea)

Les mer på fdiworlddental.org/

FDI 2020 i Shanghai

Neste år er det Kina og Shanghais tur til å arrangere FDI-konferansen. Utstilling og fagprogram avvikles i perioden 1.-4. september, for den som kan tenke seg å ta en tur.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.