logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2019 / 10 / Forskningsprosjekt på kjeve- og ansiktssmerter

Forskningsprosjekt på kjeve- og ansiktssmerter

Deltakere på arbeidsmøtet om forskningsprosjekt innen kjeve- og ansiktssmerter. Fra venstre: Aron Naimi Akbar, Trond Berge, Anders Johansson, Annika Rosén, Bodil Lund, Carina Krüger Weiner, Espen Helgeland, Adrian Salinas Fredricson, Christin Thompson, Johannes Fischer. Foto: privat.

Kjeve- og ansiktssmerter er en klinisk utfordring, og det mangler forskningsdata,. Norges forskningsråd har derfor finansiert et forprosjekt for belyse feltet. Ved Institutt for klinisk odontologi (IKO) ved Det medisinske fakultet i Bergen ble det holdt et arbeidsmøte med deltakere fra IKO, Haukeland universitetssjukehus, Eastmaninstitutet, Folktandvården og Karolinska Institutet i Stockholm. Den formelle tittelen på forskningsprosjektet er «Orofacial pain-characterization and comparison with larger patient groups are needed to improve oral and general health».

Bakgrunnen er det tverrfaglige nasjonale TMD-prosjektet (temporomandibular disorders) ved Haukeland universitetssjukehus og finansiert av Helsedirektoratet. En pasientgruppe med alvorlig TMD er karakterisert i en kontrollert tverrsnitts-studie og nå planlegges det å sammenligne denne gruppen med andre pasientgrupper med kronisk smerte. Målet er å finne etiologi og mulige risikofaktorer som kan føre til kroniske kjeve- og ansiktssmerter. I tillegg kan forprosjektet lede frem til en større forskningssøknad til forskningsrådet neste år. Leder for forskningsgruppen er professor Annika Rosén ved IKO i Bergen. Leder for gruppen i Stockholm er med. dr. Carina Krüger Weiner ved kjevekirurgi på Eastmaninstitutet.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.