logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / Debatt om støtte til tannregulering

Debatt om støtte til tannregulering

FOTO: YAY images.

Regjeringen vurderer å fjerne deler av den offentlige støtten til tannregulering i neste års statsbudsjett, skriver NRK.no som viser til Stavanger Aftenblad, som først omtalte saken.

Målet skal være å kutte 100 millioner i offentlig støtte til tannregulering. Helseminister Bent Høie (H) sier at han skal ta en endelig avgjørelse om dette før budsjettet legges fram den 8. oktober.

Helseminister Høie sier til Stavanger Aftenblad at han mener «dagens system legger press på foreldre til å betale for kostbar tannregulering for barnet sitt, særlig for de med dårlig råd».

- Ifølge Helsedirektoratet er svært mye av denne behandlingen ikke nødvendig av medisinske grunner, bare av kosmetiske, sier helseministeren til Stavanger Aftenblad.

Tannlegeforeningen reagerer sterkt på at Høie vil konkludere før regjeringen har sett på det faglige grunnlaget for et slikt kutt, skriver NTF på sitt nettsted:

- Høie støtter seg på en rapport som har klare faglige svakheter, og som ikke er anerkjent av fagmiljøet. Det er direkte oppsiktsvekkende at han går ut på denne måten når vi vet at Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet og fagmiljøene om flere faglige råd før det tas en avgjørelse, sier NTFs president, Camilla Hansen Steinum.

I et intervju med P4 kaller presidenten Høies utspill skuffende og overraskende. - Det å gjøre et slikt kutt uten å se på hva fagmiljøene anbefaler og hvilke pasienter som har behov og ikke behov, er en dårlig måte å gjøre endringer på, sier Steinum til P4.

Tannlegeforeningen har gjentatte ganger bedt om en helhetlig gjennomgang av trygderegleverket for stønad til tannbehandling, uten å få respons fra departementet, heter det videre på NTFs nettsted.

- Det er nå på høy tid at dette arbeidet kommer i gang. Vi forventer at fagmiljøene og foreningen blir tatt med på råd, slik at vi sammen kan få utarbeidet et nytt, godt regelverk som gir støtte til de pasientene som har mest behov for stønad. De kuttene statsråden nå signaliserer, vil ramme pasientene uten at saken er utredet skikkelig, fastslår Camilla Hansen Steinum, som også er intervjuet av NRK Dagsrevyen og har debattert saken i NRK Dagsnytt 18.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.