logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / Helsehjelp til personer med rusproblemer
Stian Biong og Siri Ytrehus:

Helsehjelp til personer med rusproblemer

Her er forlagets egen omtale:

Hvordan kan vi forstå og identifisere rusproblemer? Hva er god helsehjelp til personer som sliter med rusproblemer?

Mennesker med rusproblemer er en gruppe med stort behov for sammensatte tjenester over tid. Myndighetene øker satsingen på rusfeltet og peker på at ulike faggrupper må arbeide sammen om å skape et godt tjenestetilbud. Flere med rusproblemer har dessuten en psykisk eller somatisk lidelse, noe som setter store krav til det tverrfaglige samarbeidet.

I det tverrfaglige rusarbeidet legges det vekt på

  • tidlig intervensjon overfor mennesker som står i fare for å utvikle rusproblemer

  • et godt tjenestetilbud i institusjon og i kommunene

  • tilgjengelighet, variasjon og helhet i tjenesteapparatet

  • tilbud som fremmer mestring, sosial inkludering og en meningsfull hverdag

Helsehjelp til personer med rusproblemer gir en innføring i ulike teoretiske og praktiske perspektiver på rusproblemer og tar for seg ulike nivåer av helsehjelp til personer med rusproblemer. I denne andre reviderte utgaven blir det pekt på krav til nye tverrfaglige tilnærminger og ny kompetanse for å imøtekomme den økte satsingen på feltet.

Boken er primært skrevet for bachelor- og mastergradsstudenter i helse- og sosialfagene. Også de som jobber med rusproblematikk i praksisfeltet, vil kunne ha nytte av boken.»

Oslo: Cappelen Damm Akademisk; 2018. 2. utgave. 277 sider. ISBN: 978 82 02 53263 5.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.