logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / TAKO-senteret feirer 25 år

TAKO-senteret feirer 25 år

TAKO-senteret ved Lovisenberg Diakonale Sykehus er et nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser. De baserer sin virksomhet på en tverrfaglig tilnærming, med både tannleger innen forskjellige spesialiteter, tannpleiere, logopeder, fysioterapeut og tannhelsesekretærer, som samarbeider om undervisning, forskning og klinisk arbeid.

Senteret feirer 25-årsjubileum torsdag 25. oktober i år. Jubileet feires som fagdag med forelesninger og forskningspresentasjoner av inviterte gjesteforelesere og ansatte.

To enheter

I dag består TAKO-senteret av to enheter: Nasjonalt kompetansesenter for oral helse ved sjeldne diagnoser og Sykehustannklinikken. Når senteret nå feirer sitt 25 års jubileum, så teller vi ca 25 årsverk fordelt på 30 personer. Dette inkluderer blant annet stillinger som tannleger innenfor forskjellige spesialiteter, tannpleiere, logopeder, fysioterapeut, tannhelsesekretærer med mer.

Program og påmelding finnes på adressen tako.no under Aktuelt. Her finnes det også en læringsportal for sjeldne diagnoser.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.