logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / Etikk på NTFs landsmøte

Etikk på NTFs landsmøte

På årets landsmøte på Lillestrøm blir etikk tema på NTFs fagpolitiske sekvens, fredag 5. oktober kl. 10.30 - 12.00. Det er gitt overskriften Tannhelsetjenesten: Etikk/butikk? Klinikk/salong?

Spissformuleringen er i dagens tannhelsemarked svært aktuell, og vi ønsker dette velkomment på landsmøtet. For oss i Etisk råd er det helt klart at en bevisstgjøring rundt disse grenseoppgangene er veldig viktig. Et regelverk med klare paragrafer som kan følges eller brytes og som det kan sanksjoneres mot har vært ønskelig i NTF. Samtidig kan regelverket i verste fall leses slik at alt som ikke står spesifikt da er grei skuring. Derfor hjertelig velkommen til en formiddag om og med etikk.

Etikk er et fag som må terpes på som alle andre fag. Moral er de normer, verdier og holdninger som vi skal praktisere. Og at det kan oppleves som utfordrende å ha en fast og trygg yrkesmoral når man stilles overfor vanskelige dilemmaer.

Vårens store nyhet eller skandale var tilbudet på filler i leppene på russejenter. Den var enkel. Alle er enige om at dette skal ikke leger bruke tiden sin på. Vi tannleger har ofte estetiske hensyn å ivareta når tannbehandling skal planlegges og utføres. Pasientene stiller krav og har ønsker og behov om godt utseende. Evidensbasert tannbehandling starter med å identifisere problemet eller oppgaven, basert på pasientens ønsker og behov. Norsk Pasientskadeerstatning, NPE sier at behandling må være helsehjelp for å komme inn under ordningen. NPE eksemplifiserer at plastikkirurgi er helsehjelp, utført etter medisinske vurderinger av lege, og utført av plastikkirurg. Tatovering og peeling av hud er eksempler på behandlinger som normalt ikke er helsehjelp. Hva med vårt helseområde? Kan vi si det så enkelt at estetisk behandling er helsehjelp, og kosmetisk behandling er det ikke? Hvor går grensen mellom estetisk og kosmetisk tannbehandling?

Det er ofte et dilemma om det kan forsvares å gjøre irreversible inngrep i frisk tannsubstans for å oppnå bedre utseende. Også må vi vurdere om pasientens ønske om nye, faste tenner som løser det umiddelbare problemet med manglende tenner gjennom omfattende og kostbar behandling, også innebærer en risiko for komplikasjoner som ikke er forenlig med god og varig tannhelse.

Tannhelsetjenetsen er som all helsevirksomhet faktisk både butikk og klinikk. Det er framholdt at for eksempel vår modell for sykehusfinansiering kan påvirke behandlingen som tilbys. En tannhelseklinikk, offentlig som privat har inntjening som et viktig element i driften. Er du praksiseier må du ha kompetanse om drift og økonomi og inntjening. Overordnet er likevel at du som praktiserende tannlege skal ha oppdatert kunnskap og kompetanse om pasientbehandling i bredt perspektiv. Og ingenting setter etikken til sides. Det er faktisk sånn at etikk trumfer både økonomi, dårlig dagsform, vanskelige pasienter og lange ventelister. Har du behov for påfyll, kom på NTFs sekvens om etikk på landsmøtet!

I tillegg vil medlemmer i Etisk råd som vanlig være på plass og tilgjengelige på Etikkhjørnet for å diskutere problemstillinger med den enkelte. Vi vil også gjennom en spørreundersøkelse forsøke å kartlegge medlemmenes meninger, ønsker og behov rundt etikk i vårt virke som tannleger. Utgangspunktet vårt er at etikk er ferskvare, og vi oppfordrer alle til å benytte mulighetene til nyttig oppdatering på årets landsmøte.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.