logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 8 / Tannhelse på dagsorden
Arendalsuka 2018:

Tannhelse på dagsorden

NTFs president ga klare meldinger til tilhørerne da tannhelse ble diskutert på to godt besøkte arrangementer under sommerens store politiske debattarena, Arendalsuka, som nå nærmest er et must for interesseorganisasjoner, politiske partier og media å delta på.

Diskusjonen fortsatte også etter Pensjonistforbundets tannhelsedebatt. Fra venstre: Carl Erik Grimstad (medlem av Helse-og omsorgskomiteen, V), Solfrid Lerbrekk (medlem av Arbeids- og sosialkomiteen, SV), Camilla Hansen Steinum (president, NTF), Tellef Inge Mørland (medlem av Helse- og omsorgskomiteen, AP), Jan Davidsen (leder, Pensjonistforbundet).

Arendalsuka har vokst betydelig siden starten i 2012. I år bød uka på 1 067 arrangementer med ulike agendaer og tema. NTF og foreningens hovedorganisasjon, Akademikerne, har deltatt i flere år, og benyttet anledningen til å sette egne saker på dagsorden, hatt dialog med beslutningstakere og knyttet samarbeid med andre organisasjoner.

Tannhelse var blant de mange politiske temaene som ble diskutert i løpet av uka, og under Pensjonistforbundets arrangement torsdag 16.august var NTFs president Camilla Hansen Steinum tydelig på hva som skal til å styrke tannhelsen blant eldre.

Vi må sørge for å gi de eldre de rettighetene de har krav på etter lovverket, og vi må gjennomgå trygderegelverket for å målrette og styrke ordningene for stønad til tannhelse, sa president i NTF, Camilla Hansen Steinum under Pensjonistforbundets Arendalsuke-debatt.

Panelet for øvrig besto av stortingsrepresentantene Tellef Mørland, Arbeiderpartiet, Carl-Erik Grimstad, Venstre, og Solfrid Lerbrekk, SV, Pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, samt forbundsleder, Jan Davidsen, og leder i helseutvalget, Wenche Malmedal, begge fra Pensjonistforbundet.

Steinum var klar på behovet for en gjennomgang av trygdeordningene for tannhelse:

- NTF har arbeidet for en helhetlig gjennomgang av trygderegelverket i lang tid, og nå er det på tide å gjøre noe med det. Derfor er vi glade for Arbeiderpartiets forslag som nå ligger i Stortinget, og arbeider for at det skal få flertall, sa Steinum.

I forslaget, som Arbeiderpartiet la frem i april, og som skal behandles denne høsten, ber Arbeiderpartiet (AP) regjeringen blant annet om å sette i gang et arbeid med å gjennomgå trygdeordningene.

Vi må ta tak i dette, og særlig utfordringene knyttet til dem med dårlig økonomi, for vi ser at en del lar være å gå til tannlegen fordi de ikke har råd, sa Tellef Inge Mørland, AP.

Forslaget om en gjennomgang av refusjonssystemet er avhengig av flertall i Stortinget. Regjeringspartienes representant, Carl Erik Grimstad ga ingen lovnader om støtte til forslaget. Han mente derimot at helseminister Bent Høies forslag om å kutte i kjeveortopediens trygdeordninger for gruppe C er et godt forslag:

- Dette er et glimrende eksempel på omfordeling innenfor de begrensede helsekronene vi har, og dette kommer til å komme de eldre til gode, sa Grimstad.

Gode diskusjoner og god stemning i Arendal. Fra venstre møteleder Marit Haugdahl (Voksne med medfødt hjertefeil), Mats Monsen (leder, Fagforbundet Ung), Elise Bjørnebekk-Waagen (medlem av Helse- og omsorgskomiteen, AP), Camilla Hansen Steinum (president, NTF) Tobias Drevland Lund (leder, Rød Ungdom).

Grimstad fikk motstand på dette fra samtlige av sine motdebattanter. SVs Solfrid Lerbrekk var særlig kritisk.

Det som er kommet fra regjeringen på tannhelse, er smålige kutt i ordninger for sårbare grupper, sa Lerbrekk.

NTF deltok også i en debatt om å styrke støtteordningene for tannhelse i regi av Voksne med medfødt hjertefeil (VMH) og Fagforbundet Ung. Her var presidenten i panel med Mali Steiro Tronsmoen (leder, Agder SV), Tobias Drevland Lund (leder, Rød Ungdom), Elise Bjørnebekk Waagen (stortingsrepresentant AP, medlem i Helse- og omsorgskomiteen), og Mats Monsen (leder, Fagforbundet Ung). Marit Haugdal fra VMH ledet ordskiftet.

Også i denne debatten ble behovet for å styrke støtteordningene til tannhelse diskutert. NTFs president pekte også på betydningen av god kommunikasjon mellom tannhelsetjenesten og helsetjenesten for øvrig.

Muligheten for kommunikasjon mellom ulike helseinstanser, som fastlege, spesialisthelsetjeneste og tannlege, er for dårlig i dag. De kan eksempelvis fortsatt ikke kommunisere elektronisk seg imellom. Da kan selv det å skaffe legeerklæring for å kunne benytte støtteordningene ofte bli en stor utfordring, påpekte Steinum.

Debattene foregikk i fulle lokaler og skapte engasjement både blant debattantene og tilhørerne.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.