logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / På nett

På nett

Nasjonal undersøkelse om ID-tyveri

I samarbeid med Skatteetaten gjennomfører Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) årlig en undersøkelse for å kartlegge omfanget av identitetstyveri i Norge. Årets undersøkelse viser en (ikke signifikant) nedgang av ID-tyveri fra 4,2 % til 3,3 %. Det betyr at nesten 150 000 har opplevd at noen har misbrukt identiteten deres de to siste årene, skriver NorSIS på sine nettsider.

Netthandel med en annens identitet er vanligst, og en stor del av sakene handler om ID-tyveri i nære relasjoner. Her er det ofte snakk om store beløp.

Menn og personer under 30 år er litt mer utsatt enn gjennomsnittet. De med høy utdanning er også mer utsatt.

Biometri

Videre viser årets ID-undersøkelse at befolkningen ønsker å sikre sin egen identitet. Hele ni av ti personer svarer ja på spørsmålet om du er villig til å møte opp personlig for å hente nye identitetsdokumenter som pass, førerkort, og bankkort med bilde for å sikre din egen identitet.

På spørsmålet om du er positiv eller negativ til å benytte biometri som for eksempel fingeravtrykk for å bekrefte din identitet, svarer hele 79 % at de er positive til dette.

- En unik identitet er vesentlig for alle borgere i et samfunn. Det er viktig å belyse hvilke sikkerhetsmekanismer biometri faktisk kan tilføre prosessen ved å etablere og sikre en unik identitet. Samhandling om dette vil være positivt for både borger, det offentlige og næringslivet, Vi støtter derfor både Politiets og Skatteetatens innsats på dette området, sier direktør Peggy S. Heie i NorSIS.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.