logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2018 - 2019

Etterutdanning for tannleger i sedasjon med lystgass og benzodiazepiner 2018 - 2019

Det odontologiske fakultetet i Oslo inviterer tannleger til kurs i bruk av sedasjonsteknikker som er aktuelle i tannlegepraksis. I tillegg fokuseres på psykologiske metoder for angstbehandling og traumesensitiv tannbehandling. Kurset fører frem til norsk autorisasjon for bruk av lystgass ved tannbehandling. Det vil også bli lagt stor vekt på å gi deltakerne trygghet og erfaring i bruk av andre sedasjonsformer som kan benyttes i kraft av autorisasjon som tannlege.

Tannleger utdannet ved UiO i 2008 og senere kan hvis ønskelig søke om deltakelse på del 1 og delta på ordinær kurseksamen til halv kursavgift, eventuelt kun delta ved kurseksamen (kr 2 500,- inklusive faglitteratur).

Alle som skal avlegge eksamen må ha gjennomført del 2 (hospitering ved anestesiavdeling på sykehus) samt obligatoriske pasientbehandlinger i henhold til kursplan. Dette ordnes av den enkelte.

Kursansvarlige

Professor Tiril Willumsen, Det odontologiske fakultet, UiO

Klinikksjef Anne Rønneberg, Det odontologiske fakultet, UiO

Professor Lasse Skoglund, Det odontologiske fakultet, UiO

Sted

Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Tid

Del 1 (teori): Uke 37 2018 (10.-14. september)

Del 2: 40 timer hospitering på anestesiavdeling lokalt (må ordnes av den enkelte)

Del 3 (praktisk-klinisk): Uke 3 2019 (14.-17. januar)

Kurset avsluttes med eksamen torsdag ettermiddag

Antall deltakere

Maks 9

Kursavgift

Kr 25 000 inkl. faglitteratur

Søknad

Søknaden skal inneholde opplysninger om navn, adresse, utdanningsnivå og -år samt nåværende stilling. Tannleger i Den offentlige tannhelsetjenesten må vedlegge godkjenning fra fylkestannlegen.

Søknadsfrist

10. juni 2018

Kontaktperson / kurskoordinator

Johanne Bye, tlf. 22 85 22 62,

johanne.bye@odont.uio.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.