logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Innføring i mikrobiologi

Innføring i mikrobiologi

Arne Tronsmo

Forfatteren er professor emeritus i anvendt mikrobiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, hvor han har undervist i cellebiologi, molekylærbiologi, generell mikrobiologi, mikrobiell økologi og mykologi siden 1973

Her er forlagets egen presentasjon av boka:

«Endelig kommer en norsk grunnbok i mikrobiologi. «Innføring i mikrobiologi» er en rikt illustrert lærebok som gir en god og bred innføring i mikrobiologi på bachelornivå.

Boken går grundig inn på sentrale tema som den prokaryote og eukaryote celletypen, klassifisering, vekst, kontroll av vekst, mikrobiell genetikk, og det fysiologiske og fylogenetiske mangfoldet til mikroorganismene. Den omhandler også tema som anvendt, industriell og medisinsk mikrobiologi.

Ettersom faget mikrobiologi bygger på kunnskaper i kjemi, biokjemi, molekylærbiologi, cellebiologi og genetikk, inneholder boken også en kort innføring i disse fagområdene.

Boken har mange og gode illustrasjoner som gir økt forståelse for mikroorganismenes livsformer, strukturer og prosesser. Det er også utarbeidet presentasjoner med bokens figurer til bruk i undervisningen. Lenke til presentasjonene finner du på bokens nettside. Forelesere kan kontakte forlaget for passord. På nettsiden ligger det også oppgaver og løsninger til boken.»

Oslo: Universitetsforlaget, 2016. 383 sider. ISBN 9788215025926.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.