logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Presentasjon av Etisk råd 2018- 2020

Presentasjon av Etisk råd 2018- 2020

Fra venstre: Mariann Saanum Hauge, Birgit Hjorth Kollevold, Karen Reinholtsen, Line Pedersen, Morten Klepp, Maria Alvenes, Stein Tessem og Knut Gätzchmann. Foto: Silje Stokholm Nicolaysen

Etter valget på representantskapet er det blitt store endringer i sammensetningen av NTFs råd for tannlegeetikk.

Lise Kiil, Kirsten Halonen, Vemund Øiestad og Lasse Hove ønsket avløsning etter mange år med solid innsats for tannlegeetikk.

De har uten tvil gjort en kjempejobb for rådet, og nå er det klart for nye krefter å trå til.

Et nytt råd er på plass med fin fordeling geografisk. Vi har også god representasjon av medlemmer fra både offentlig og privat sektor.

Maria Alvenes fortsetter som leder. Hun har lang erfaring i rådet etter mange år som leder. Hun jobber i egen privat praksis på Hamar.

Morten Klepp går inn som nestleder etter flere perioder som medlem. Morten er spesialist i periodonti. Han har også sittet i fagnemnda, og har vært leder for periodontistforeningen. Morten Klepp jobber privat på Sola ved Stavanger.

Knut Gätzschmann er styremedlem, og har to år bak seg som varamedlem i etisk råd. Knut jobber privat i Trondheim.

Birgit Hjorth Kollevold er styremedlem, og har vært varemedlem i etisk råd i to år. Hun jobber i Den offentlige tannhelsetjenesten i Asker. Hun er også hovedtillitsvalgt for tannlegene i Akershus fylkeskommune.

Line Pedersen er nytt styremedlem Hun jobber privat i egen praksis på Sortland i Nordland. Hun har tidligere jobbet mange år i Tannhelsetjenesten.

Karen Reinholtsen er nytt varamedlem Hun jobber 50 prosent i privat praksis og 50 prosent som overtannlege på seksjon for kariologi ved Universitetet i Bergen. Hun er også leder av Bergen Tannlegeforening.

Mariann Saanum Hauge er nytt varamedlem. Hun jobber privat i egen praksis i Mandal. Hun har også en stipendiatstilling i 50 prosent ved TKS der hennes fokus er tannbehandlingsangst.

Stein Tessem er nytt varamedlem Han jobber i den offentlige tannhelsetjenesten i Steinkjer. Han har vært hovedtillitsvalgt for tannlegene i Nord-Trøndelag fylkeskommune i mange år.

Rådets sekretær er jurisdisk rådgiver Silje Stockholm Nicolaysen fra NTFs sekretariat. Hun er en uvurderlig styrke for rådet.

Rådet har som oppgave å:

- bidra til at regelverket (Etiske regler) gjøres kjent for medlemmene

- gi råd og veiledning i etiske spørsmål

- utrede etiske problemstillinger

- samarbeide med NTFs lokalforeninger for å påse at de etiske regler overholdes

- treffe avgjørelser i saker som gjelder overtredelse av regelverket.

Rådet ønsker å få et sterkere fokus på tannlegeetikk i faglige sammenhenger. Vi ønsker å knytte etiske refleksjoner til utvikling og oppdatering i tannhelsefaget. Dette vil i praksis si egne kurs i etikk, men også at etikk reflekteres i faglige forelesninger og kurs. I alle våre fagdisipliner vil det være rom for etisk refleksjon.

Birgit Hjorth Kollevold

NTFs råd for tannlegeetikk

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.