logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Spør advokaten
Spør advokaten

Spør advokaten

NTFs advokater får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som kan sendes til redaksjonen.

Ammefri

Jeg arbeider som tannlege i fylkeskommunen og har behov for å ta fri for å amme mitt barn. Har jeg rett til å ta fri med lønn for å amme, og hvor lenge kan jeg eventuelt forvente å få fri med lønn til dette?

Svar: Det følger av Hovedtariffavtalen (HTA) i KS kapittel 1 § 8 pkt. 8.3.4 at arbeidstaker gis fri med lønn i inntil 2 timer per arbeidsdag for å amme sitt barn. Det betyr at det er du selv som i utgangspunktet vurderer hvor lenge det er behov for fri til å amme. HTA setter ikke en begrensning på hvor gammelt barnet kan være før det ikke lenger gis ammefri.

Hvis du jobber deltid har du også krav på fri med lønn til amming. En forholdsmessig beregning etter stillingsstørrelse kan da i mange tilfeller være hensiktsmessig, men behovet vil variere etter hvordan arbeidstiden er lagt opp, herunder lengden på arbeidsdagene. Dette må vurderes konkret.

I tillegg har arbeidsmiljøloven § 12st- 8 bestemmelser om ammefri. Bestemmelsen sier at kvinne som ammer sitt barn kan ta fri hun av den grunn trenger. Men det er kun for en begrenset periode arbeidstaker har krav på fri med lønn etter denne bestemmelsen. Arbeidstaker kan ta fri med lønn for å amme, i barnets første leveår inntil én time per dag, når avtalt arbeidstid er sju timer eller mer.

Denne lovbestemmelsen griper ikke inn i den rettigheten du har etter HTA. Så tidsbegrensningen som gjelder for fri med lønn etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, gjelder ikke for deg som har bedre rettigheter etter HTA.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.