logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 5 / Økonomisk stønad fra NAV til tannbehandling
Svar til Aust-Agder Tannlegeforening:

Økonomisk stønad fra NAV til tannbehandling

Takk til styret i Aust-Agder tannlegeforening for kommentarer til «Økonomisk stønad fra NAV til tannbehandling» i Tidende nr. 2, 2018. Innlegget tar opp flere viktige problemstillinger og peker på flere forhold som også NTF er opptatt av. Det påpekes blant annet at det ikke finnes et klart og nasjonalt regelverk og at ulike kommuner har ulike rutiner, noe som fører til forskjellsbehandling av pasienter.

Vi skriver også i vår artikkel at vi, basert på medlemshenvendelser til NTF, vet at det ikke er en ensartet praksis ved de ulike NAV-kontorene for om pasienten får innvilget stønad, om det brukes vilkår ved innvilgelse, størrelsen på beløpet som innvilges og om det kreves at pasienten får utarbeidet behandlingsplan og prisoverslag av en offentlig ansatt tannlege.

Vi har derfor vært i dialog med NAV. Etter lang tid fikk vi muligheten til å komme med innspill i teksten som omhandler tannhelsetjenester i forkant av at NAV skulle publisere en ny veiviser for sosiale tjenester på nav.no i 2017. Veiviseren er ment for brukerne for at de skal kunne orientere seg i egne rettigheter.

Vi er likevel ikke tilfredse med systemet som det er i dag - og vi har derfor allerede tatt kontakt for å få til et dialogmøte med direktøren i NAV om denne saken. Vi vil blant annet etterlyse nasjonale retningslinjer som omhandler de punktene dere nevner i deres kommentar.

Ellers er vi veldig takknemlige for innspill om konkrete overordnede problemstillinger fra lokalforeningene - det vil hjelpe oss i det videre arbeidet med saken.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.