logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Tannhelse og psykisk liding. Tannverk i tillegg?
Jofrid Bjørkvik og Diana Henriquez

Tannhelse og psykisk liding. Tannverk i tillegg?

260-2

Langvarig psykisk liding er forbunde med ei rekkje tilleggsbelastingar fysisk og sosialt. Ei av desse vanlege, men ofte oversette tilleggsbelastingane er redusert tannhelse. Tannverk i tillegg gir ikkje berre smerte og ubehag, men blir for mange også eit hinder når det gjeld å kunna smila, eta og snakka saman med andre.

Denne artikkelen peikar på utfordringar og moglege barrierar knytt til tenesteytarar, systemet og personen sjølv som er meint å ha nytte av tenesta. Heile artikkelen, som er først publisert i Tidsskrift for Norsk Psykologforening, kan lesast i papirversjonen av Tidende. Lenke til originalartikkelen er http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=485126&a=2

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.