logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Deler diabetes i fem

Deler diabetes i fem

FOTO: YAY images.

I en ny studie foreslår svenske forskere å dele inn diabetes i fem kategorier, i stedet for i dagens type 1- og type 2-diabetes, skriver Dagens Medisin.

- Men studien sier egentlig ikke noe om hvilken behandling gruppene skal ha, kommenterer professor Kåre Birkeland.

Alle nydiagnostiserte diabetikere i Sør-Sverige er inkludert i studien, som er publisert i The Lancet Diabetes og Endocrinology.

Den store forskjellen fra dagens inndeling er at type 2-diabetes består av flere undergrupper. Forskerne kan se at ulike grupper har ulik risiko for følgesykdommer.

Gruppe 1 kalles alvorlig autoimmun diabetes, og tilsvarer i prinsippet type 1-diabetes og latent autoimmun diabetes (LADA). Gruppe 2 omfatter personer uten antistoffer med høyt HbA1c, dårlig insulinproduksjon og måtelig insulinresistens. Denne gruppen har høyest forekomst av retinopati. Gruppe 3 karakteriseres av kraftig overvekt og alvorlig insulinresistens. Denne gruppen hadde høyest forekomst av nyreskader. Gruppe 4 er mild fedmerelatert diabetes, og omfatter kraftig overvektige pasienter som blir syke mens de er relativt unge. Gruppe 5 er mild aldersrelatert diabetes, og den største gruppen.

Professor Leif Groop ved Lunds universitet sier til vetenskaphalsa.se at de som har mest å tjene på den nye diagnostikken er pasientene i gruppe 3, fordi de i dag er mest feilbehandlet.

- Studien sier egentlig ikke noe om hvilket behandlingsregime de enkelte gruppene skal ha. Derfor er nok denne studien kun et første skritt på veien mot mer individuell behandling, sier Birkeland.

- De med risiko for nyrekomplikasjoner, gruppe 3, bør nok følges opp tettere. De bør både ha aggressiv behandling for å senke kolesterol og blodtrykk, i tillegg til medisiner for sin diabetes. Studien fastslår at denne gruppen har mye alvorligere følgesykdommer enn for eksempel de i gruppe 5, og dermed er det viktig at vi setter inn større ressurser på disse pasientene, sier Birkeland.

Han mener også at studien tyder på at legene bør måle mer enn blodsukker ved nydiagnostisering av diabetespasienter.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.