logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Færre hiv-smittede

Færre hiv-smittede

FOTO: YAY images.

Antall nye hiv-smittede i Norge går ned, melder Folkehelseinstituttet. I 2017 ble det meldt om 213 nye hiv-smittede i Norge. Det er en svak nedgang fra 2016, da det ble meldt om 220 nye smittede. Siden toppåret 2008, er antallet årlig meldte hiv-smittede redusert med nærmere 30 prosent, viser en ny rapport fra Folkehelseinstituttet.

- Nedgangen skyldes trolig effekten av flere tiltak. Økt testaktivitet, at behandlingen kommer raskt i gang, samt tilgang til forebyggende behandling (PrEP) er gode eksempler på tiltak som har fått ned antall smittede de siste ti årene, sier seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet, Øivind Nilsen.

- Det er viktig at vi fortsatt jobber målrettet med atferdsendring og økt kondombruk i utsatte grupper, sier Nilsen.

Av de 213 hiv-tilfellene som ble meldt i 2017, var det 155 menn og 58 kvinner. Totalt er det nå diagnostisert 6 277 hiv-positive i Norge, 4260 menn og 2017 kvinner.

Rapporten viser videre at antall tilfeller blant menn som har sex med menn som smittes mens de er bosatt i Norge fortsetter å gå ned. Påviste hiv-positive blant nyankomne asylsøkere til Norge falt også i 2017. Nedgangen kan relateres til nedgang i antall asylsøkere de siste årene. Det er en økende tendens til at flere innvandrere som blir testet i Norge er blitt testet hiv-positive i tidligere hjemland. I 2017 ble 109 innvandrere meldt hiv-smittet før de kom til Norge. Av disse hadde 48 testet positivt på hiv før de kom til Norge. Andelen hiv-positive menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn har vært økende de siste årene. I 2017 utgjør denne gruppen 60 prosent av de meldte tilfellene blant menn som har sex med menn. De fleste kommer fra Europa og Asia. Hiv-situasjonen blant heteroseksuelle som er bosatt i Norge er relativt stabil. Menn som har ubeskyttet sex i utlandet dominerer denne gruppen. Blant norskfødte kvinner, ungdommer og personer som tar stoff med sprøyter, er det fortsatt en stabil og lav hiv-forekomst.

Les mer i rapporten «Hiv-situasjonen i Norge per 31. desember 2017»

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.