logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Fikk Thon-penger

Fikk Thon-penger

Fra venstre: Fernanda Christina Petersen, Olav Thon og Sissel Berdal Haga. Foto: Katrine Lunke.

Professor Fernanda Cristina Petersen fra Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo (UiO) fikk 10 millioner til bekjempelse av resistente bakterier hos premature babyer da Olav Thon Stiftelsen delte ut midler torsdag 8. mars.

Olav Thon (94) sto selv for overrekkelsen.

- Jeg er imponert over Fernanda Petersen og hennes forskerkolleger, og er glad for å kunne bidra økonomisk til slik fremragende forskning, sa Thon. Fernanda Cristina Petersen forteller at premature babyer er spesielt sårbare og har ofte behov for antibiotikabehandling de første dagene i livet.

- Hvert år dør tusenvis av for tidlig fødte barn av infeksjoner som ikke lenger kan behandles med antibiotika på grunn av resistens. Vi har etablert metoder som kan bidra til å finne hvordan man bedre kan beskytte disse premature babyene mot infeksjoner som er resistente mot antibiotika, sier Petersen.

- Målet er å forstå hvordan bakterier som lever i kroppen samhandler med hverandre og med oss. De siste årene har min gruppe, i samarbeid med andre, utviklet og etablert velfungerende metoder for å studere dette på DNA-nivå og i dyremodeller. Noen av bakteriene er fordelaktige, og vi jobber for tiden med å utvikle strategier for å bruke noen av dem som finnes i munnen og i halsen for å bekjempe bakterier som forårsaker infeksjoner i luftveiene, sier professoren.

Med seg i forskningsprosjektet som Petersen leder, har hun professor Gorm Greisen fra Universitetet i København og professor Anders Håkansson fra Universitetet i Lund. Videre er også Oslo Universitetssykehus representert ved overlege Kirsti Haaland, Professor Ola Didrik Saugstad og Professor Dag Berild. Folkehelseinstituttet er også representert ved Fagdirektør Ulf Dahle. Ole Petter Ottersen, leder for fagrådet i Olav Thon Stiftelsen og rektor ved Karolinska Universitet i Stockholm, understreker viktigheten av Fernanda Petersens forskning.

- Antibiotikaresistens er en av de største truslene for velferdssamfunnet. Med Fernanda Petersen og hennes kollegers forskning, kan Norge og Norden lede an internasjonalt i kampen mot resistente bakterier, sier Ottersen.

Fagrådet avgjør hvilke prosjekter som får tildelt midler fra stiftelsen, etter en evaluering av eksterne, ikke-nordiske eksperter, heter det i pressemeldingen fra Olav Thon Stiftelsen.

Fakta om forskningsprosjektet

Prosjektet er en studie som tar sikte på å forstå hvordan bakteriefloraen i lunger og luftveier utvikler seg hos fortidligfødte barn som er bli utsatt for antibiotikabehandling, i forhold til dem som ikke har fått slik behandling.

Prosjektet er basert på metodologi innen metagenom, bioinformatikk og dyreforsøk, som professor Petersen har utviklet og etablert i Oslo, sammen med sine internasjonale partnere over de siste årene,

Prosjektet vil også undersøke om morsmelkproteinet HAMLET kan benyttes for å hindre anrikning av antibiotikaresistente bakterier.

Prosjektet vil gi ny og viktig kunnskap om det respiratoriske mikrobiomet og har et stort klinisk potensial.

Fakta om antibiotikaresistens

700 000 mennesker dør hvert år av antibiotikaresistente bakterier. 50 000 av dødsfallene skjer i Europa og i USA.

I Norge øker både antallet mennesker som har resistente bakterier i kroppen og antallet pasienter som får infeksjoner på grunn av resistente bakterier.

Norge har klart å ha kontroll på problemet på grunn av effektive tiltak i helsevesenet, men en økning i antibiotikaresistens globalt er en åpenbar trussel.

Hvis ikke denne utviklingen stopper, vil det i 2050 være flere som dør av antibiotikaresistente infeksjoner (10 millioner dødsfall) enn av kreft.

Den globale forekomsten av antibiotikaresistens kan bli så stor at lokale tiltak ikke lengre er effektive.

Fakta om Olav Thon Stiftelsen

I 2018 deler Olav Thon Stiftelsen ut faglige priser og støtte til fremragende undervisning og forskning innen de medisinske og matematisk-naturvitenskapelige fagområder for fjerde gang, totalt 42 millioner kroner. Siden 2015 har Olav Thon Stiftelsen delt ut nærmere 140 millioner kroner.

I år tildeles 30 millioner kroner til forskning på antibiotikaresistens, som er årets hovedtema.

Leder for fagrådet er Ole Petter Ottersen, professor med doktorgrad i medisin og rektor ved Karolinska Universitet i Stockholm.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.