logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Tidendes redaksjonsråd

Tidendes redaksjonsråd

Magne Nylenna. Foto: Nils Roar Gjerdet

Tidendes redaksjonsråd hadde møte i Oslo 19. mars, med dr. med Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin og fagdirektør i Folkehelseinstituttet, som innleder.

Nylenna snakket om rollen som forfatter av vitenskapelige artikler og om tidsskriftets viktige rolle i publiseringsverdenen. Han slo også et slag for papirbaserte medier.

Magne Nylenna var redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening fra 1987 til 2001. Han har også vært medlem av Vancouver-gruppen og hovedredaktør for Kunnskapsforlagets Store Medisinske Leksikon. Fra 2005 har han vært redaktør for Helsebiblioteket og fra 2011 også direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten som gikk inn i Folkehelseinstituttet i 2016.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.