logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Feriefastsettelse
Spør advokaten

Feriefastsettelse

På klinikken der jeg er ansatt som tannlege er det alltid mye frem og tilbake før vi får fastsatt tidspunkt for sommerferien. Når kan jeg kreve å få vite når jeg skal ha ferie?

Svar: Arbeidsgiver skal drøfte tidspunkt for ferien med arbeidstaker, eventuelt med arbeidstakers tillitsvalgte, i god tid før ferien skal avvikles, jfr. lov om ferie § 6 (1). Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.

Arbeidstaker kan likevel kreve å få avvikle tre uker sammenhengende ferie i løpet av den såkalte hovedferieperioden som er mellom 1. juni og 30. september.

Arbeidstaker kan som hovedregel kreve å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder før feriestart. For å kunne overholde denne fristen bør arbeidsgiver følgelig ha innhentet de ansattes ferieønsker og drøftet og vurdert disse senest 1. april.

Resten av ferien kan kreves uttatt samlet ellers i året. Det er ikke noe i veien for at arbeidsgiver og arbeidstaker blir enige om å dele restferien, for eksempel mellom juleuken og påskeuken men arbeidsgiver kan ikke kreve at restferien skal deles.

Den eneste ferien arbeidsgiver ikke har noe styring over er den den ekstra ferieuken for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstaker bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles. Ekstraferien kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen. Arbeidsgiver må likevel gis minst to ukers varsel før denne ferien tas ut.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.