logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / «Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsetting?»
Addendum til Gjengedals siste kommentar til vår kasuistikk i Tidende nr. 11, 2017:

«Kan okklusal overbelastning føre til tap av osseointegrasjon etter vellykket implantatinnsetting?»

Det er beklagelig at vi har misforstått Gjengedals to første kommentarer til vår kasuspresentasjon i Tidende nr. 11, 2017. For Tidendes lesere og for dynamikken i kasus-diskusjonen er det synd at forfatterne først etter å ha lest Gjengedals tredje kommentar oppfatter hans budskap; stor grad av uenighet med vår kasusvurdering. Klar og presis formidling kan være krevende for alle.

Gjengedal presenterer ikke nye momenter i sin tredje kommentar. I diskusjonen har forfatterne allerede understreket at fiksturen ikke hadde en optimal plassering og at implantatkronen av denne grunn fikk en uheldig mesial ekstensjon som ville kunne føre til en ugunstig belastning ved tygging. En særs god plakkontroll og fravær av sonderbare lommer med BoP og/eller puss er sterke indikasjoner på at implantatet ikke gikk tapt på grunn av en biologisk komplikasjon (les; periimplantitt). Basert på kliniske og røntgenologiske funn framsatte forfatterne hypotesen om at overbelastning kunne være en medvirkende faktor til tap av osseointegrasjon (se formuleringen i tittelen). Gjengedal vet like godt som forfatterne at kasuistikker og/eller «expert opinion» er uegnet bakgrunnsdokumentasjon ved hypotese-testing. I sin tredje kommentar ser det ut til at Gjengedal har mistet dette perspektivet.

Forfatterne vil sterkt oppfordre Gjengedal til å presentere egne kasuistikker og/eller kliniske forsøk der han forankrer sine hypoteser og synspunkter i mekaniske såvel som biologiske prinsipper. Vi ser fram til å delta i denne svært utfordrende diskusjonen om overbelastning som mulig årsaksfaktor ved tap av osseointegrasjon.

Forfatterne ønsket med denne kasuistikken å formidle utradisjonelle synspunkter inn mot diskusjonen rundt tap av osseointegrasjon. Vi vil berømme Gjengedal for sitt faglige engasjement og nyttige kommentarer i Tidende nr. 2 og 3, 2018.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.