logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 4 / Noen resultater fra bivirkningsrapportene
Bivirkningsregistrering:

Noen resultater fra bivirkningsrapportene

Registrering av mistenkte bivirkninger relatert til odontologiske biomaterialer er en av de sentrale oppgavene i Bivirkningsgruppen. Fra starten i 1993 til utløpet av 2017 er det mottatt totalt 2 456 rapporter, hvorav 66 er mottatt i løpet av 2017. Det er mottatt flest rapporter fra privatpraktiserende tannleger (77 %). De fleste rapportene Bivirkningsgruppen mottok i 2017 omhandlet reaksjoner hos kvinner og halvparten av disse kvinnene var i aldersgruppen 50 - 69 år.

I 2017 var andelen rapporter relatert til metaller og legeringer, samt plastfyllingsmaterialer, stort sett på samme nivå som andelen rapporter relatert til amalgam (figur 1). En og samme rapport kan omhandle flere materialkategorier.

Figur 1. Type materiale som er involvert i rapporter ( % for hvert år).

I rapportene for 2017 var det i en del tilfeller angitt mistanke om bivirkninger fra flere odontologiske behandlingsformer for samme pasient. Fyllingsterapi forekom hyppigst med 45 %, og fast protetikk utgjorde omtrent 24 %.

Regelverket i Folketrygdloven (01.01.08) tillater at utskifting av tannmaterialer ved allergiske kontaktlesjoner og fjernreaksjoner blir gjort uten forhåndsgodkjennelse (Rundskriv til § 5 - 6, 11 Folketrygdloven). Fra og med 01.01.11 ble rapportering til Bivirkningsgruppen et vilkår for å få stønad fra HELFO til utskiftning i disse tilfellene.

I 2017 var HELFOs takst for innsending av bivirkningsskjema til Bivirkningsgruppen kr 540.

Systemets effektivitet og kvalitet er avhengig av at tannleger/leger/tannpleiere bidrar med sine observasjoner.

Mer informasjon

For utfyllende informasjon, se www.uni.no/helse/bivirkningsgruppen

E-post: bivirkningsgruppen@uni.no

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.