logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 2 / UiO får mer penger til forskning på antibiotikaresistens hos nyfødte

UiO får mer penger til forskning på antibiotikaresistens hos nyfødte

Fernanda Petersen (t.h.) med kollega og samarbeidspartner på forskningsprosjektet, Thomas M. Kuntziger, førsteamanuensis ved Institutt for oral biologi. Foto: ©OD, UiO/Margit Selsjord.

Professor Fernanda Petersen ved Institutt for oral biologi ved Universitet i Oslo (UiO) fikk, sammen med sine samarbeidspartnere, en betydelig tildeling fra Olav Thon-stiftelsen i januar. Forskningsmidlene går til prosjektet: «Born in the twilight of antibiotics: fighting antimicrobial resistance in preterm infants», heter det i en pressemelding fra UiO.

Tildelingen er under kategorien for støtte til nordiske forskningssamarbeid i medisin.

- Dette er en svært viktig tildeling, den gjør det mulig å satse betydelig på helsen til premature barn. Forhåpentligvis kommer den til å lede frem til tiltak som kan bidra til å redusere utfordringene med antibiotikaresistente organismer som denne sårbare gruppen opplever, forteller Petersen.

Hennes partnere i prosjektet er danske professor Gorm Greisen fra Universitetet i København og svenske professor Anders Håkansson fra Universitetet i Lund. I tillegg er hennes nasjonale partnere Dr. Kirsti Haaland, professor Dag Berild, og professor Ola Didrik Saugstad fra Oslo Universitetssykehus, fagdirektør ved Folkehelseinstituttet, Ulf R. Dahle, og kollega Thomas M. Kuntziger, førsteamanuensis ved Institutt for oral bioloig ved Det odontologiske fakultet.

Seneste tildeling i en rekke av flere

Støtten fra Olav Thon-stiftelsen kommer i tillegg til to andre, større tildelinger Petersen og hennes kolleger nylig har fått til forskning på antibiotikaresistens. I oktober 2017 ble det klart at Norges forskningsråd støtter et større forskningssamarbeid med norske og indiske helsemyndigheter, som søker å finne ut hvordan man bedre kan beskytte prematurfødte barn mot infeksjoner som er resistente mot antibiotika.

I tillegg fikk Petersen i november en tildeling til et forsknings- og undervisningssamarbeid, også dette med internasjonalt tilsnitt: «Enhancing world-class research and education in biofilm and antibiotic resistance by strengthening cooperation between Norway-Brazil-USA».

- Tildelingen fra Olav Thon-stiftelsen bidrar til å styrke det nettverket og de prosjektene som allerede er i ferd med å startes opp. Tildelingen vi har fått i dag gir disse arbeidene en nordisk vinkling og totalt utgjør prosjektene en betydelig satsning på et stort og økende samfunnsproblem, forteller Petersen.

Hun legger til at felles mål for prosjektene er å informere og undervise om antibiotikaresistens, og identifisere metoder og rutiner som reduserer risikoen for å utvikle og spre det videre:

- Det er en lang vei å gå. Vi skal lage nettforelesninger og benytte avanserte såkalte metagenomanalyser, og dyreforsøk. Jeg ser frem til å komme i gang og gleder meg både til rekruttering, analyser og fortolkning av data sammen med det sterke nettverket vi har etablert.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.