logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 2 / Prosjekt for amalgamutfasing i Øst-Afrika

Prosjekt for amalgamutfasing i Øst-Afrika

Et flertall av verdens land har underskrevet Minamata-avtalen, en avtale som innebærer å fase ut all bruk av kvikksølv innen få år. Bare i 2007 ble det anslått at det ble brukt 250 - 350 tonn kvikksølv i tannlegesektoren alene.

Et prosjekt for nedfasing av dentalt amalgam er satt nå i gang i Øst-Afrika, som et av de første i utviklingsland. Prosjektet er et samarbeid mellom FDI, UNEP (FNs miljøprogram), WHO (Verdens helseorganisasjon) og de nasjonale tannlegeforeningene i Kenya, Tanzania og Uganda.

Målet er å redusere miljøutslipp av kvikksølv til null så raskt som mulig.

I tillegg til å vurdere og anbefale andre fyllingsmaterialer, vil prosjektet legge vekt på forebyggingsarbeid og helseopplysning, både for tannhelse spesielt og helse generelt.

Norge er et av de få landene i verden hvor forbud mot kvikksølvholdig amalgam er innført allerede. For mange andre land er et forbud, ut- eller nedfasing ikke uproblematisk. Dentalt amalgam er blitt brukt som fyllingsmateriale i over 150 år, og er i dag veletablert over størstedelen av verden på grunn av lang holdbarhet og lav pris.

Kilde: FDI: www.fdiworlddental.org

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.