logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 2 / Tanker om tilsyn og tilbud

Tanker om tilsyn og tilbud

På årets vestlandsmøte var det skremmende å høre om utviklingen av antibiotikaresistente bakterier. Foredragsholder professor Ørjan Olsvik, institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, poengterte hvor viktig det er med basalt smittevern, ikke minst med fokus på håndhygiene.

Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten pålegger norske helseinstitusjoner å ha et infeksjonskontrollprogram med skriftlige retningslinjer og systematisk opplæring i håndhygiene. I juli 2017 kom Folkehelseinstituttet med Håndhygiene - nasjonal veileder: https://fhi.no/publ/2017/handhygiene/

Tannlegeforeningen og hele fagfeltet har vært særlig opptatt av dette i mange tiår, men hygiene er kanskje likevel ikke det som er mest spennende for oss tannleger? Er det mulig at lettvint omgang med hygienerutiner forekommer blant norske og utenlandske kolleger, der gode og godtroende nordmenn behandles? Ville det rett og slett vært ønskelig for den enkelte klinikk og hele bransjen om det ble utført tilsyn for å sikre god smittevernstandard?

Vi påvirkes som alle andre svake sjeler av massiv markedsføring. Ny teknologi og flott utstyr tilbys i moderne design. Men her må vi realitetsorientere oss. Er utstyret like egnet for god hygiene, som det er fristende og lekkert? Er behandlingen for pasient sikker og bedre med vår siste nyvinning? Er det alltid slik at et supert ytre gjenspeiler en solid kvalitet? Det kan godt være slik, men det er ingen selvfølgelighet. Det er viktig å være kritisk, fordi til syvende og sist er det pasienten som betaler for våre investeringer. Kan vi stille spørsmålet om vi gjennom vår satsing på utstyrsfronten kan påvirke pasienten til å få inntrykk av at vi leverer noe pasienten ikke får?

Utstyrsleverandørene er selgere. Vi må stille krav til kunnskap om produktet og forhold knyttet til bruken av utstyret, inkludert hygiene. Spissformulert kan vi si at vi må etterspørre kompetanse mer enn gode gratistilbud av knivsett og sjokolade.

Vi mener det er riktig å reflektere over den plassen utstillere tar på arrangementer som Vestlandsmøtet, Landsmøtet med flere. Dentalbransjen har stor plass og innflytelse på arrangementer som er våre viktigste faglige møteplasser. Dette er en lang tradisjon fordi fag og dentalbransje går hånd i hånd, og man oppnår en tosidig positiv effekt. De fleste opplever at dette er uproblematisk. Likevel mener vi det er viktig at kommersielle aktører tøyles så lenge denne tradisjonen beholdes. Hver av oss kan her bidra med å ha fokus på det som er faglig relatert. Faglig innhold må og skal være hovedfokus på NTFs etterutdanningskurs og møter.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.