logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Meslinger og røde hunder

Meslinger og røde hunder

FOTO: YAY images.

Meslinger og røde hunder (rubella) er nå definert som allmennfarlige smittsomme sykdommer, skriver Folkehelseinstituttet.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt å føye til meslinger og rubella på listen over sykdommer i forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer. Endringen er gjort for å sikre god beredskap mot, og håndtering av, tilfeller og utbrudd av disse sykdommene i Norge.

En rekke rettigheter, plikter og tiltak i smittevernloven er knyttet opp til de allmennfarlige smittsomme sykdommene. Leger og annet helsepersonell vil blant annet ha plikt til å gi informasjon og personlig smittevernveiledning til smittede personer, og til å utføre smitteoppsporing. Personer som er smittet av en slik sykdom vil ha plikt til å la seg undersøke av lege, til å motta smittevernveiledning, og dessuten gi nødvendige opplysninger om hvem smitten kan ha blitt overført fra. I tillegg fører det med seg rettigheter, som stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Les mer om allmennfarlige smittomme sykdommer i Smittevernveilederen: https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/lovverk-og-smittevern/

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.