logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Kroppen i psykoterapi

Kroppen i psykoterapi

Behandlere må se sammenhengen mellom kropp og psyke
Anne Kristine Bergem, redaktør:

For å gi god behandling, uansett fagdisiplin, må man evne å se hele mennesket. Boka er i utgangspunktet en påminnelse til psykoterapeuter om ikke å glemme at pasienten også har en kropp. Men den er også nyttig og interessant lesning for tannhelsepersonell som vil lære mer om mennesket utenfor munnhulen.

Psykiater Anne Kristine Bergem er redaktør for boka som omfatter elleve kapitler skrevet av tolv bidragsytere. Psykiatere, psykologer, fysioterapeuter og tannlege Tiril Willumsen nærmer seg kroppens plass i terapi fra ulike vinkler, mens to av kapitlene er viet pasientens perspektiv.

I forlagets omtale av boka slås det fast at det innen psykoterapi har vært liten tradisjon for å inkludere pasientens kropp i vurdering og behandling. Alle forfatterne har ut fra sitt perspektiv reflektert over hvor det blir av kroppen i terapien, hvordan kroppen gir uttrykk for våre opplevelser, hva som skjer med kroppen i terapi og hvordan man som behandler forholder seg til at pasienten har en kropp.

Bidragsyterne utfordrer den idéhistoriske dualismen kropp - sinn, og kommer innom mange problemstillinger som er relevante for tannhelsepersonell. Vi må ha høy fokus på detaljer i pasientens munn. Samtidig vil behandlingen gå lettere når vi klarer å se hele mennesket og forstå pasientens signaler. Det beskrives også hvordan behandlerens nonverbale signaler spiller en viktig rolle for at pasienten skal «føle seg følt».

De fleste kapitlene kan fint leses enkeltvis, og tannhelsepersonell vil nok finne Tiril Willumsens kapittel om Munnen som del av kropp og psyke særlig relevant. Her fokuseres det på sammenhengene mellom tannhelse og psykiske lidelser, og hvordan helsepersonell må tenke helhetlig om pasientens fysiske og psykiske helse. Tannhelsepersonell må kjenne til hvordan reaksjoner i behandlingssituasjonen kan være tegn på traumatiske opplevelser og psykisk uhelse, mens andre behandlere må huske også å spørre om pasientens tannhelsesituasjon.

Boka leveres som heftet utgave med et hendig format, og fremstår hovedsakelig som lettlest, selv om et par av kapitlene kan være noe mindre tilgjengelige for lesere uten teoretisk psykologisk bakgrunn. Den inneholder få bilder og illustrasjoner og har mange referanser i teksten, noe som tidvis kan minne om akademiske fagartikler. Samtidig gjør dokumentasjonen det enkelt å søke ytterligere kunnskap der man skulle ønske det. Teksten lives opp av praksisnære eksempler, og kapitlene hvor Rigmor Galtung og Juni Raak Høiseth deler sine sykdomsopplevelser og beskrivelser av følelsesregulering gjennom kroppsendring bidrar til en god leseropplevelse.

Selv om bokas primære målgruppe er psykoterapeuter, vil den være til nytte og ettertanke for alle som behandler mennesker i sitt arbeid.

Oslo: Gyldendal Norsk Forlag; 2016. 203 sider. ISBN 978 - 82 - 05 - 49734 - 4

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.