logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Et viktig steg for pasientene som trenger det mest, og et stort gjennomslag for NTF

Et viktig steg for pasientene som trenger det mest, og et stort gjennomslag for NTF

NTFs president, Camilla Hansen Steinum, er glad for Stortingets vedtak om å gjennomgå trygdeordningene.

Stortinget vedtok den 15. november at regjeringen må gjennomgå refusjonsordningene og sette i gang et arbeid med tiltak for å styrke tannhelsetilbudet med mål om å utjevne sosial ulikhet i tannhelse ved å hjelpe dem som trenger det mest, skriver tannlegeforeningen.no.

- Jeg er veldig glad i dag, og vil takke partiene som stilte seg bak forslaget. Nå har Stortinget bestemt at regjeringen må gjennomgå refusjonsordningene på tannhelsefeltet. De må også se på hvordan man kan styrke det forebyggende arbeidet for god tannhelse, hvordan man bedre kan bistå økonomisk svakerestilte og hvordan man kan forbedre og forenkle ordningen for refusjon gjennom folketrygden til spesielle diagnoser. Dette er veldig viktige saker for oss, og her får vi fullt gjennomslag, sier NTF-president Camilla Hansen Steinum.

Til tross for at flertallet på Stortinget hadde innstilt mot det opprinnelige forslaget fra Arbeiderpartiet ble det altså flertall for et av mindretallsforslagene og regjeringen må nå følge opp Stortingets vedtak.

- Dette vedtaket er helt tydelig, regjeringen må nå gå til verks og utrede hvordan man kan styrke tannhelsetilbudet for dem som trenger det mest. Vi bidrar selvsagt gjerne i arbeidet, og har flere innspill til hvordan det kan gjøres på best mulig måte. Vi har for eksempel foreslått et eget innslagspunkt i dagens trygdeordning for økonomisk svakerestilte, avslutter Steinum.

Se NTFs nettside for blant annet lenke til voteringen i Stortinget og referat fra stortingsdebatten: http://www.tannlegeforeningen.no/Profesjon-og-fag/Et-viktig-steg-for-pasientene-som-trenger-det-mest-og-stort-gjennomslag-for-NTF.aspx

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.