logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Varierende kvalitet mellom sykehus

Varierende kvalitet mellom sykehus

Det er store variasjoner mellom sykehus når det gjelder kvalitet på helsetjenester, sier Helsedirektoratet i sitt nyhetsbrev 29. november.

- Det er også store variasjoner mellom fagområder på enkelte sykehus. Dette må helsetjenesten ha større oppmerksomhet på, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

En ny gjennomgang av 120 nasjonale kvalitetsindikatorer tegner et variert bilde av norsk helsevesen. Mye er bra og mange ting går i riktig retning. Samtidig gir utviklingen på enkelte områder grunn til bekymring.

- Når det er variasjoner mellom sykehus kan det bety at pasientene får ulik kvalitet på behandlingen. Vi ser at noen sykehus oppnår bedre resultater enn andre på enkeltområder. Det kan skyldes enkeltforhold, men gitt en ellers homogen befolkning, burde ikke forskjellene være så store, sier Guldvog.

Et område som det etter helsedirektørens mening bør være mulig å gjøre noe med, er faren for at pasienter blir utsatt for infeksjoner mens de er pasienter på sykehus eller oppholder seg på sykehjem. Også på dette området er det store geografiske forskjeller.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.