logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Tannhelse i mediene

Tannhelse i mediene

Tannhelse har hatt flere større artikler og oppslag i aviser og tidsskrifter senhøstes 2018.

LOs nettavis Fri fagbevegelse har hatt flere saker om tannhelse i høst, og den 15. november hadde de saken om at «KrF stemte for rødgrønt tannhelseforslag - påfører regjeringen et nederlag», se https://frifagbevegelse.no/toppsak/krf-stemte-for-rodgront-tannhelseforslag--paforer-regjeringen-et-nederlag-6.158.590958.bbb493f3fb

Tidsskriftet for Den norske legeforening publiserte 27. november saken «Ikke glem tennene», om at pasienter med alvorlig psykisk lidelse har dårligere tannhelse enn befolkningen for øvrig. Se https://tidsskriftet.no/2018/11/kronikk/ikke-glem-tennene

Sykepleien har 22. november saken «Eldre kan dø av dårlig tannhelse», se https://sykepleien.no/2018/10/eldre-kan-do-av-darlig-tannhelse

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.