logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Kjeveortopedene i Oslo er mest sitert

Kjeveortopedene i Oslo er mest sitert

I en vitenskapelig artikkel publisert tidsskriftet The Angle Orthodontist - An International Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics i august i år kommer det fram at Universitetet i Oslo er den institusjonen i verden som er mest sitert innenfor forskning på kjeveortopedi. De to professorene Bjørn Zachrisson og Bjørn Øgaard ved Det odontologiske fakultet havner i tillegg på tredje og fjerde plass over de mest siterte forskerne innenfor sitt fag.

Artikkelen i The Angle Orthodontist har som hovedformål å identifisere de 100 mest siterte artiklene innen kjeveortopedi fra 1946 til 2016. Forfatterne av studien kommer fra Helsefakultetet ved Universitetet i Valencia, Spania.

Professor ved Avdeling for kjeveortopedi ved Institutt for klinisk odontologi, Bjørn Øgaard, sier til Uniforum at han er overrasket over at hans avdeling ligger på verdenstoppen i siteringer. Han forteller at de mest siterte artiklene fra hans avdeling, skildrer mekanismene for hvordan fluorider hemmer utviklingen av karies rundt reguleringen.

Avdelingen har også vært verdensledende på autotransplantasjon. Øgaard understreker til Uniforum at slik behandling ble utviklet i samarbeid med kirurger ved fakultetet allerede på 1960-tallet.

Publikasjonene analysert i studien er funnet gjennom søk på stikkordet orthodontics og er kategorisert under «Dental, Oral Surgery and Medicine». Artikkelforfatterne legger til grunn for sin gjennomgang at en publikasjon som er blant de 100 mest siterte i verden kan sees på som viktig i utviklingen av faget. Kvaliteten på en publikasjon mener de kan sies å reflekteres i anerkjennelsen den får i det vitenskapelige miljøet, hvordan den har påvirket endring i klinisk praksis, generert diskusjon eller gitt nye retninger innen forskningen.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.