logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Etter landsmøtet

Etter landsmøtet

NTFs etiske råd var på plass med stand på årets landsmøte, slik som foregående år, og det er alltid hyggelig når kolleger stikker innom med spørsmål og ideer rundt etikk i arbeidshverdagen.

Vi gjentok fjorårets suksess med en anonym spørreundersøkelse. I år som i fjor fikk vi inn interessante data og en rekke ønsker om tema som kan behandles i rådet fremover. Vi ønsker å dele resultatene fra undersøkelsen:

Vi fikk inn en del færre besvarelser i år sammenlignet med i fjor, 44 mot 106, noe som trolig kan skyldes færre påmeldte til landsmøtet 2018, og færre besøkende på vår stand. Kjønnsfordelingen var helt lik, 50 prosent kvinner og 50 prosent menn. Majoriteten som deltok, var i aldersgruppen 30 - 39 år (29 prosent), men vi hadde en ganske jevn spredning i alder. 70 prosent av deltagerne jobber i privat sektor, resten i Den offentlige tannhelsetjenesten (DOT).

På spørsmål om du kjenner til NTFs etiske regler, svarte 89 prosent ja, og 11 prosent nei.

Vi spurte også om du i ditt arbeid som tannlege har hatt et etisk dilemma som har gitt deg hodebry. 80,5 prosent svarer ja på dette, resten nei. På oppfølgingsspørsmålet om man i så fall har kontaktet Etisk råd med sitt dilemma, svarer kun to personer (fem prosent) ja på dette.

På spørsmål om det bør være kurs om etikk på landsmøtet, svarer 97,5 prosent ja, og det var flere personer som applauderte årets etiske debatt i samme anledning. Av alle som svarte på undersøkelsen, var det 56 prosent som deltok på årets etikkdebatt.

Bør det være kurs om etiske dilemma eller interessekonflikter? Her var det like god stemning for dette, 97,5 prosent svarte ja her også.

NTFs rå for tannlegeetikk (Etisk råd) mener spørreundersøkelsen er verdifull, til tross for relativt få deltagere, både for å opplyse tannlegene om at NTF har etiske regler og for å vurdere tidligere innsats, samt planlegge fremtidige fokusområder. Alle innspill som kom i fritekst mot slutten av spørreundersøkelsen er notert, og vi gleder oss til å se nærmere på disse interessante sakene. Her kan blant annet nevnes temaer som: Ønsker om etiske retningslinjer i forbindelse med HELFO-refusjoner, behandling av ikke-samtykkekompetente, om helsebegrepet i odontologien er i endring og om kosmetisk tannbehandling er greit å markedsføre. Vi takker for alle innspill, og deltagelsen i vår spørreundersøkelse. Har du noe annet på hjertet, ser vi fram til å motta din henvendelse.

Vi ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.