logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2018 / 11 / Oral implantatbehandling er en vellykket behandling med få komplikasjoner
Svar til Stein Atle Lie:

Oral implantatbehandling er en vellykket behandling med få komplikasjoner

Vi er glad for den interesse det syns å være om vår artikkel om «Oral implantatbehandling er en vellykket behandling med få komplikasjoner». Hensikten med artikkelen var i første omgang å foreta en kvalitetssikring av avdelingens kirurgiske behandling med oral implantater.

Vi følger ikke implantatene over tid, men retrospektivt vurderte vi den behandling som var utført tidligere og på hvilket tidspunkt de evt. falt ut. Det bør spesifiseres hvordan ratene er regnet ut. Professor Lie har helt rett i at å ta hensyn til hvor lenge hvert enkelt implantat er fulgt vil gi en bedre pekepinn, men det endrer allikevel ikke de tallene eller utregningen som ligger til grunne med hensyn til overlevelse- og suksessratene. Vi er helt enig i at det burde fremkommet hvor lenge hvert enkelt implantat er fulgt, dette ville også gitt en enda mer nøyaktig beregning. Dette punktet tar vi kritikk på.

Tallene gir en «pekepinn» som professor Lie påpeker, og det er også poenget med studien. Derfor har vi vært forsiktige med å konkludere noe med disse tallene og det er åpenbart at åtte implantater fra Nobel BioCare ikke er tilstrekkelig til gjøre statistiske beregninger, noe vi har understrekt i artikkelen, men det ville vært mer ukorrekt å velge å ekskludere dette materialet.

Ideelt sett, dersom man skal sammenlikne implantatmerker, bør alle implantater ha samme utgangspunkt med hensyn på faktorer som komorbiditet etc. Det vil si at implantater satt hos pasienter med diabetes eller som har cancer ikke bør sammenliknes med en helt frisk pasient, ei heller pasienter som er stor-røykere men ellers helt medisinsk friske.

Vi er helt enige med Lie at vi ikke har grunnlag for rent statistisk å hevde at et system er bedre enn et annet ut fra det materiale vi har. Vår konklusjon om at innsetting av dentale implantater er en sikker behandling med høy vellykkethet er bygget mer på erfaring en ut fra statistiske beregninger.

Klinisk forskning er komplisert og krevende. I vår artikkel har vi flere usikre faktorer som fremkommer ved at dette er en retrospektiv studie. Vårt ønske er at man kan få utført gode prospektive studier med store materialer der man kan komme med klare anbefalinger som også er statistisk signifikante.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.